เกษตรเพื่อชีวิต » ม.แม่โจ้ จัดฉลอง 45 ปี พืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมเปิดแปลงสาธิตเต็มพื้นที่เที่ยวฟรี มีแต่ของดีๆ สำหรับทุกคน

ม.แม่โจ้ จัดฉลอง 45 ปี พืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมเปิดแปลงสาธิตเต็มพื้นที่เที่ยวฟรี มีแต่ของดีๆ สำหรับทุกคน

17 ธันวาคม 2022
158   0

Spread the love

ม.แม่โจ้ จัดฉลอง 45 ปี พืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมเปิดแปลงสาธิตเต็มพื้นที่เที่ยวฟรี มีแต่ของดีๆ สำหรับทุกคน

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแปลงสาธิต (Field day) ฉลอง 45 ปี สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมเปิดตัวบริษัท First Organic Seed บริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์แห่งแรกของประเทศไทย ณ พื้นที่แปลงสาธิตที่ 2 ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฟาร์มมหาวิทยาลัย

งานฉลองครบรอบ 45 ปี พืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 มีทั้งการเสวนาวิชาการ นิทรรศการ การฝึกอบรม กิจกรรมแปลงสาธิต (Field day) การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา การเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ การเปิดตัวศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ และการเปิดตัวบริษัท First Organic Seed รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยได้แบ่งพื้นที่การจัดงานเป็น 2 โซน คือ

• พื้นที่จัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร พบกับแปลงผักพันธุ์พืชชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชมซุ้มน้ำเต้ายาวกว่า 120 เมตร แปลงสาธิตผักนานาชนิด จำหน่ายกล้าพันธุ์ผัก ผลผลิตสดจากแปลง Pick your own กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะผลิตกรรมการเกษตร ชมการประกวดภาพถ่าย รวมถึงกิจกรรมนันทนาการ ชิมไอศกรีมผัก อาหาร Food truck และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรตลอดงาน นอกจากนั้นมีกิจกรรมเกี่ยวข้าวและเผาข้าวหลาม (16 ธ.ค.65) ณ สาขาพืชไร่ และกิจกรรมเฉลิมฉลอง 45 ปี สาขาพืชผัก (17 ธ.ค.65) ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้

• พื้นที่จัดกิจกรรมบนพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ จุดแปลงสาธิตที่ 2 พบกับ นิทรรศการ / การสาธิต ของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ รวมถึงการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ตามมาตรฐาน IFOAM กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ด้านเกษตรกับเยาวชน และการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ ให้ทุกท่านขึ้นมาเที่ยวชม ฟรี นอกจากนั้น พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมเด่น อีกหลายกิจกรรม ได้แก่

– พิธีเปิดจองมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพ โมเดลธุรกิจเกษตรแบบใหม่ของวงการมะม่วง ให้ท่านเป็นเจ้าของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเหมายกต้นตลอดฤดูกาล คุณภาพตามมาตรฐานส่งออก ผลิตในระบบ GAP เตรียมรอรับผลผลิตคุณภาพ พร้อมชมนิทรรศการกระบวนการผลิตมะม่วง ชิมข้าวเหนียวมะม่วง ฟรี

– งานเปิดตัวศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ แม่โจ้ – สวทช. ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร โดยการพัฒนา ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่าย และร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่รองรับการเรียนรู้ในระดับภาคสนาม ปัจจุบันมีฐานเรียนรู้ภายใต้ศูนย์ จำนวน 10 ฐาน ที่เน้นงานทางด้านพืชผักและสมุนไพรเป็นหลัก
– งานเปิดตัวศูนย์ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพตามมาตรฐานระบบสากล IFOAM และจะเป็นสถานที่ในการศึกษาดูงาน การฝึกอบรมเกษตรกรด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองสำหรับเกษตรกรรายย่อย และได้ต่อยอดสู่ธุรกิจเมล็ดพันธุ์อย่างเต็มตัว จากผลงานวิจัยด้านการตลาดเมล็ดผักอินทรีย์ ให้กับ บริษัท First Organic Seed

– งานเปิดตัวบริษัท First Organic Seed จำกัด บริษัทแรกของประเทศไทยที่จัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ มีปณิธานในการสร้างเมล็ดพันธ์ผักอินทรีย์คุณภาพ เพื่อเกษตรกรอินทรีย์ และจะเป็นผู้นำการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ ในระดับสากล

ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวงานฉลองครบรอบ 45 ปี พืชผักแม่โจ้ เที่ยวฟรี…มีแต่ของดีๆ สำหรับทุกคน ระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
………………………………………….
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน