คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจ » สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย และมูลนิธิพระราชชายาเจ้าดารารัศมีขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล“118th ปี ยุพราชวิทยาลัย Gala Night Concert”

สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย และมูลนิธิพระราชชายาเจ้าดารารัศมีขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล“118th ปี ยุพราชวิทยาลัย Gala Night Concert”

14 ธันวาคม 2022
162   0

Spread the love

“ปรากฏการณ์ความสุขแบบเอ็กซ์คลูซีฟ” สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย และมูลนิธิพระราชชายาเจ้าดารารัศมีขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล“118th ปี ยุพราชวิทยาลัย Gala Night Concert”

พบกับศิลปินสุดพิเศษ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี / ชรัส เฟื่องอารมณ์ /นิตยา บุญสูงเนิน /อรวี สัจจานนท์ / วารุณี สุนทรีสวัสดิ์ / ไก่ พรรณิภา ศิลปินจากรายการ The Golden Song เอฟ รัฐพงศ์ และ พลอย ทิพย์ปริญญา พร้อมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2565
ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้
-สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย
-มูลนิธิพระราชชายาเจ้าดารารัศมียุพราชวิทยาลัย
-โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเพื่อโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
พัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียน
ด้านดนตรี พัฒนาครู
และ บุคลากรทางการศึกษา

บัตรราคา
Regular 2,500 บาท
Premium 3,000 บาท
VIP 3,500 บาท(พร้อมรับเสื้อรุ่น 118 ปี 1 ตัว)

สามารถซื้อบัตรได้ที่ All Ticket 7-11
(เริ่มจำหน่าย 18 ตุลาคม 2565)
และสามารถออกบัตรคอนเสิร์ตได้
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

จุดจำหน่ายที่สามารถรับบัตร CONCERT ได้ทันที
-สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย
-สโมสรไลอ้อนส์ สารภี
-H365 COFFEE@BISTRO
-TG EXPRESS ทั้ง 2 สาขา
เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
090 5645464 / 052 079559