เกษตรเพื่อชีวิต » เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาวม่วงแปรรูปเป็นเส้นใยกัญชง ทำเครื่องนุ่งห่ม

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาวม่วงแปรรูปเป็นเส้นใยกัญชง ทำเครื่องนุ่งห่ม

13 ธันวาคม 2022
239   0

Spread the love

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาวม่วงแปรรูปเป็นเส้นใยกัญชง ทำเครื่องนุ่งห่ม

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาวม่วง ผ้าใยกัญชง บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางรัชนีวรรณ์ เป็งพรม เกษตรอำเภอแม่ริม ร่วมให้ข้อมูลดำเนินงาน ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


สำหรับวิสาหกิจชุมชนดาวม่างผ้าใยกัญชง ตั้งอยู่ที่บ้านแม่สาน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง อีกหนึ่งพื้นที่ที่หน่วยงานภาครัฐอนุญาตให้มีการปลูกกัญชง เพื่อนำมาแปรรูปเป็นเส้นใยกัญชง ทำเครื่องนุ่งห่ม ในพื้นที่ แต่เนื่องจากทางกลุ่มพัฒนาต่อยอดตัดเย็บเป็นแบบประยุกต์ ที่สามารถสวมใส่ในทุกโอกาสทำให้ได้รับความนิยมจากผู้ที่ชื่นชอบเป็นอย่างมาก โดยทางกลุ่มทำการผลิตเองเริ่มตั้งแต่การคัดเมล็ดพันธุ์พื้นเมือง ปลูก เก็บเกี่ยว นำไปทำเส้นใย ถักทอเป็นเครื่องนุ่งห่ม หมวก ผ้าพันคอ โดยใช้สีย้อมจากธรรมชาติก่อนที่จะนำพร้อมทั้งสร้างลายเอกลักษณ์ด้วยขี้ผึ้ง ผนวกภูมิปัญญาค่อยๆขีดเขียนลวดลายทีละเส้น ที่แทบจะกล่าวได้ว่าเป็นลายเอกลักษณ์ของคนในชุมชน และสามารถสร้างรายได้ให้แก่หมู่บ้านเป็นอย่างดี
ไม่เพียงเท่านี้กลุ่มต่อยอดสร้างลวดลายบนผ้าพันคอจากใบไม้ต่างๆที่เก็บได้ในพื้นที่ในพื้นที่ประทับไว้ที่ผ้าพันคอ Eco print ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังได้ลวดลายที่สวยงาม พร้อมทั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้การศิลปหัตถกรรม แก่คนในชุมชนหรือผู้ที่สนใจให้คงอยู่ไว้กับชนรุ่นต่อไป