ข่าวภาคเหนือ » อุทยานแห่งชาติแม่จริม ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรม หวังลดการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ในพื้นที่

อุทยานแห่งชาติแม่จริม ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรม หวังลดการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ในพื้นที่

26 เมษายน 2021
353   0

Spread the love

อุทยานแห่งชาติแม่จริม ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรม หวังลดการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ในพื้นที่

นายธันวา   ม่วงทอง    หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติแม่จริม ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ​ เป็นการชั่วคราว​ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในระลอกใหม่   ซึ่งมีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมเพิ่มขึ้น ประกอบกับจังหวัดน่านได้มีประกาศ จังหวัดน่าน ฉบับลงวันที่ 17 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ฉบับที่ 10) และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดน่าน  ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติแม่จริม มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม​ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่ควบคุมสูงสุด เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19ได้

อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อันเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว นายธันวา​ ม่วงทอง​ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม  อาศัยอำนาจตามความมาตรา 25 และมาตรา 35 (4) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 จึงประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติแม่จริม ทั้งหมด เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่  24 เมษายน 2564  เป็นต้นไป จนกว่าทางราชการจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองลานกางเต็นท์ และจองบ้านพักบริการนักท่องเที่ยวไว้กับระบบการจองของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถยื่นขอรับเงินค่าจองคืน จากเว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือโทร 0 2579 6666  ต่อ 1743 , 1744 ในเวลาราชการ ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติแม่จริม ยังปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หากต้องการติดต่อราชการสามารถติดต่อได้ตามปกติ โดยผู้มาติดต่อราชการต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หรือติดต่อทาง E-mail:maejarim_np@hotmail.com​ หรือ โทร. 080-6799079  หรือ 084-1788147 หากมีกรณีที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นใดมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติภารกิจ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่จริม ให้แจ้งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม เพื่อทราบและพิจารณา โดยตรงทางโทรศัพท์หมายเลข 093-1492838