ข่าวภาคเหนือ » รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท.)ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ป้องกันปัญหาไฟป่าฯ

รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท.)ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ป้องกันปัญหาไฟป่าฯ

13 ธันวาคม 2022
139   0

Spread the love

เมื่อ 13 ธ.ค. 65 ที่ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.อ. ชาตรี สงวนธรรม รองผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท.)เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)และการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ ร่วมกับ นายพฤทธ์ ศิริโกศล รอง ผวจ.อ.ต./รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(พ. ) นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.อ.ต. หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)ของจังหวัดอุตรดิตถ์  และข้อสั่งการต่างๆ แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)  การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ฯ ตลอดจนหารือร่างประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและเผาในที่โล่งในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์

สำหรับปีนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ จะประกาศ เรื่อง งดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดในพื้นที่เป็นเวลา 90 วัน  ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566 ซึ่งถ้ามีการฝ่าฝืนจะมีความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมาย นอกจากนี้ที่ประชุมมีการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ(MOU)การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5)ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดอุตรดิตถ์   โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.อ.ต./ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.เป็นประธาน

ขณะที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค 3 (ศอ.ปกป.ภาค3)​ รายงานสถานการณ์ ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพืนที่ 17 จังหวัดภาคเหนือประจำวันที่ 13 ธ.ค.65 เวลา 1500 พบว่าในพื้นที่เกิดจุดความร้อน จำนวน 46 จุด สูงสุด ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ รองลงคือ เชียงราย เชียงใหม่ ในส่วนของ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5, PM 10 และ AQI อยู่ในเกณฑ์ ปานกลางถึงดีมาก ทั้งนี้ภาพรวมจุดความร้อน ตั้งแต่ 1 – 13 ธ.ค.65 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 64 ในห้วงเวลาเดียวกันจังหวัดพะเยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น