ข่าวภาคเหนือ » กงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ จัดเสวนาแก้ปัญหาไฟป่า หาแนวทางพัฒนาอากาศสะอาด

กงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ จัดเสวนาแก้ปัญหาไฟป่า หาแนวทางพัฒนาอากาศสะอาด

7 ธันวาคม 2022
101   0

Spread the love

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก้ปัญหาไฟป่า พร้อมหาแนวทางพัฒนาอากาศสะอาด และแนวปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศภาคเหนือ

วันนี้ (7 ธ.ค. 65) ที่ ห้องธาราทองบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาในหัวข้อ “Sharing Thailand-U.S. Experiences: A Path to Cleaner Air and Healthier Communities” ร่วมหาแนวทางพัฒนาอากาศสะอาดระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการมลพิษอากาศและปรับปรุงคุณภาพอากาศ รวมถึงร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศภาคเหนือ โดยมีกงสุลใหญ่ ลิสา บูเจนนาส กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการเสวนา

สำหรับกิจกรรมการเสวนานี้ มีผู้เชี่ยวชาญจากด้านคุณภาพอากาศของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สภาลมหายใจ และองค์กรต่างๆ ร่วมหารือ ให้ความคิดเห็นถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ กฎหมายอากาศสะอาดของสหรัฐอเมริกาและโอกาสของประเทศไทย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และความท้าทายเรื่องคุณภาพอากาศภาคเหนือประเทศไทย การแก้ปัญหาคุณภาพอากาศภาคเหนือประเทศไทย กลไกบริหารจัดการเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน รวมถึงทางออกและการพัฒนากลไกเพื่ออากาศสะอาดและชุมชนพลานามัยดี อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสถาม-ตอบ ข้อสงสัย เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนจังหวัดเชียงใหม่และหลายจังหวัดทางภาคเหนือ ในการป้องกันและบรรเทาปัญหาจากไฟป่า อาทิ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับไฟป่า เครื่องเป่าใบไม้แห้ง เครื่องฟอกอากาศ และเครื่องอัดใบไม้แห้ง เพื่อช่วยในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และหวังว่าจะได้มีการนำความรู้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนไปดำเนินการสู่ผลสำเร็จเพื่ออากาศสะอาดและสุขภาวะที่ดีของประชาชนต่อไป

*******************