สกู๊ปพิเศษ » อ.แม่ใจ…ถ้ามีใจก็ตามมา #“แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

อ.แม่ใจ…ถ้ามีใจก็ตามมา #“แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม”

3 ธันวาคม 2022
450   0

Spread the love

กิจกรรม “Phayao Hill Tribe Coffee Hub” ครั้งที่ 2 แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม จิบกาแฟ แลทะเลหมอก ของชุมชนท่องเที่ยววิถีชาและกาแฟ (ปางปูเลาะ ผาแดง ป่าเมี่ยง)กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยงแห่งหนึ่งของ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะยาโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟ เพราะนอกจากกาแฟที่หอมอร่อยแล้ว ยังมีบรรยากาศสุดฟิลลล..ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส บนเทือกเขาที่สลับสับซ้อน ผสมผสานกับการใช้ชีวิตของชุมชนนบดอยแห่งนี้  

     ว่าที่ร้อยตรีณรงค์   โรจนโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาบอกว่า จังหวัดพะเยา ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงโดยสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ เน้นการมีส่วนร่วมชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ให้ราษฎรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนมาสนับสนุน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของราษฎรบนพื้นที่สูงทุกมิติ โดยเฉพาะราษฎรบนพื้นที่สูงบ้านปางปูเลาะ บ้านผาแดง บ้านป่าเมียง ซึ่ง 3 หมู่บ้านนี้ เป็นแหล่งปลูกชาและกาแฟคุณภาพของจังหวัดพะเยา ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางขึ้นมาท่องเที่ยวและมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชนเผ่า ซึ่งเดิมราษฎรบนพื้นที่สูง 3 หมู่บ้านนี้ ปลูกฝิ่นเป็นอาชีพหลัก

  ปัจจุบันราษฎรบนพื้นที่สูงทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้เลิกปลูกฝิ่นและหันมาปลูกชาและกาแฟทดแทนสามารถสร้างอาชีพใหม่และรายได้ที่สามารถลี้ยงดูครอบครัวได้ จะเห็นได้จากราคาของสารกาแฟที่มีราคาเพิ่มขึ้นในทุกปี และมีการสั่งจองสารกาแฟในพื้นที่ข้ามปี ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่สามารถบ่งบอกได้ว่ากาแฟของเรามีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าปางปูเลาะ ผาแดง ป่าเมี่ยง เป็นพื้นที่ต้นแบบของคำว่า “จากแดนฝิ่น..สู่ถิ่นกาแฟ”

ขณะที่ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการกระตุ้นการตลาดการท่องเที่ยว  2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตามทิศทางแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2566  เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวกระแสหลักและกลุ่มศักยภาพ ทั้งคนไทยและต่างชาติ และเพิ่มการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผ่านการส่งมอบประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความหมายและทรงคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยว (Meaningful Travel) ตามทิศทางของ ททท.ที่ประกาศให้เป็นปีท่องเที่ยวไทย 2022-2023 ภายใต้แคมเปญ “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม”สำหรับตลาดในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของภูมิภาคภาคเหนือที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่แสนพิเศษผ่านความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ชุมชนที่มีเอกลักษณ์ อาหารการกิน และกิจกรรมท่องเที่ยว ในพื้นที่เมืองรองในภาคเหนือผ่านการขับรถเที่ยว Road Trip ภายใต้แคมเปญ “เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ” เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยนำเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยวภายใต้ รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวให้แตกต่างไปจากเดิม และสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

ททท.สำนักงานเชียงราย จึงได้จัดโครงการ “แอ่วพะเยา Amazing ยิ่งกว่าเดิม” โดยมุ่งเน้นที่จะนำเสนอความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยว ภายใต้ 9 Amazing (Amazing Nature, Amazing Fruit & Foods, Amazing Cultures, Amazing CBT, Amazing Art & Temple, Amazing Coffee & Tea, Amazing Event & Festival, Amazing Green Season) เพื่อกระตุ้นให้เกิดความถี่ในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังพะเยามากขึ้น

กาญจนา   เกตุทองมา รายงาน