แวดวงการศึกษา » เชิญเที่ยว งาน MIAT 2022(Maejo Innovation of Agricultural Technology Fair and Open Farm 2022) “นวัตกรรม เกษตร อาหารและสุขภาพ และเปิดฟาร์ม 2022”

เชิญเที่ยว งาน MIAT 2022(Maejo Innovation of Agricultural Technology Fair and Open Farm 2022) “นวัตกรรม เกษตร อาหารและสุขภาพ และเปิดฟาร์ม 2022”

30 พฤศจิกายน 2022
73   0

Spread the love

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงาน “นวัตกรรม เกษตร อาหารและสุขภาพ และเปิดฟาร์ม 2022” : MIAT 2022 (Maejo Innovation of Agricultural Technology Fair and Open Farm 2022) ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้


รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาสำคัญของประเทศ ได้สั่งสมองค์ความรู้มากมาย และพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) งานในครั้งนี้ จึงเป็นการเผยแพร่ นำเสนอกิจกรรมและผลงานเด่นของมหาวิทยาลัย โดยจะเน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้นักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ได้ใกล้ชิด รู้จัก เข้าใจอันดีต่อมหาวิทยาลัย ยังจะเป็นผลอันดีต่อการพิจารณาตัดสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อพัฒนาแหล่ง (area based) เรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้มีความน่าสนใจ สวยงาม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”


ภายในงาน จัดให้มีการสัมมนาวิชาการ และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม (Innovation Day) ผลงานวิจัยเด่นที่พร้อมต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ ชมนิทรรศการ ฐานเรียนรู้ต่างๆ 17 ฐาน เช่น ฐานเรียนรู้ กัญชงอุตสาหกรรม ฐานเรียนรู้การผลิตลำไยนอกฤดู ฐานเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ นิทรรศการและสาธิต เทคโนโลยีโดรน / รถตัดหญ้าอัจฉริยะ / รถยนต์ไฟฟ้า-EV ฯลฯ นอกจากนี้ มีกิจกรรม ชม ชิม ช้อป พันธุ์ไม้ พืชผลทางการเกษตร อาหารปลอดภัย ของ กาดแม่โจ้ 2477 และ Food Truck สำหรับกิจกรรมภาคค่ำมีการแสดงดนตรีในสวน หนังกลางแปลง และแสดงสยามยุทธ ** พิเศษสุดเฉพาะผู้มาร่วมงานนี้ มีรับโควตาพิเศษเข้าศึกษาทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้ามพลาด !! งานดีปลายปี 2565 ขอเชิญมาเที่ยวงาน งาน MIAT 2022 “นวัตกรรม เกษตร อาหารและสุขภาพ และเปิดฟาร์ม 2022 เที่ยวฟรี…มีแต่ฟิน วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
• สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร โทรศัพท์ 0 5387 3429
• ติดต่อจองเวลาเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ โทรศัพท์ 09 3039 3951
• ข้อมูลโควตาพิเศษ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โทรศัพท์ 0 5387 3460