เกษตรเพื่อชีวิต » รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำผู้ประกอบการ รับซื้อผักกาดขาวและกะหล่ำปลี ช่วยเหลือเกษตรกรตำบลกึ้ดช้าง

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำผู้ประกอบการ รับซื้อผักกาดขาวและกะหล่ำปลี ช่วยเหลือเกษตรกรตำบลกึ้ดช้าง

30 พฤศจิกายน 2022
120   0

Spread the love

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้ประกอบการ ช่วยรับซื้อผักกาดขาวและกะหล่ำปลี เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง

วันนี้ (30 พ.ย. 65) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผักกาดขาวและกะหล่ำปลี ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำผู้ประกอบการ เข้ารับซื้อผลผลิตของ เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

โดยตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่การผลิตผักกาดทั้งหมด 4 หมู่บ้าน จำนวน 1,000 ไร่ แบ่งเป็นผักกาดขาวจำนวน 350 ไร่ และกะหล่ำปลี 650 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 11,000 ตัน โดยราคาจำหน่ายหน้าสวนอยู่ที่ประมาณ 1-2 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจุบันในพื้นที่ไม่มีผู้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ทำให้เกษตรกรต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตไปจำหน่ายเองที่ตลาดค้าส่งของจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ในครั้งนี้ มีมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร คือ จะมีการประสานกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผู้ประกอบการจากนอกพื้นที่เข้ามาช่วยรับซื้อผลผลิตผักกาดขาวและกะหล่ำปลี ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง ในราคากิโลกรัมละ 5 บาท จำนวน 20 ตัน/วัน ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนก่อน นอกจากนี้จะมีการประสานหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ช่วยรับซื้อผลผลิตผักกาดขาว และกะหล่ำปลีจากเกษตรกร ในราคาถุงละ 70 บาท (บรรจุถุงละ 10 กก.)

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ที่สนใจซื้อผักกาดขาว และกะหล่ำปลีจากเกษตรกร สามารถติดต่อขอซื้อได้ที่ นายสมคิด เลาหาง กำนันตำบลกื้ดช้าง เบอร์โทรศัพท์ 096-783-7634 หรือสามารถซื้อได้ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป