ข่าวภาคเหนือ » พ่อเมืองแพร่ และสาธารณสุขแพร่ ลงพื้นที่ เด่นชัย เตรียมการตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด- 19

พ่อเมืองแพร่ และสาธารณสุขแพร่ ลงพื้นที่ เด่นชัย เตรียมการตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด- 19

26 เมษายน 2021
621   0

Spread the love

พ่อเมืองแพร่ และสาธารณสุขแพร่ ลงพื้นที่ เด่นชัย เตรียมการตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่  2  เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด- 19

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, นายแพทย์ขจร  วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่, รอง ผอ.โรงพยาบาลแพร่(ผอ.โรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่), รอง ผอ.กอ.รมน.(ทหาร)จังหวัดแพร่, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่, นายอำเภอเด่นชัย, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2, เบื้องต้นมีพื้นที่สามารถรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ได้อย่างน้อยประมาณ 60 เตียง ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว(บริเวณประตูล้านนา) ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จ.แพร่ และเตรียมการตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ที่ กองพันทหารม้าที่ 12

ทางนี้ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิดในจังหวัดแพร่มีสถิติผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า 60 ราย ในส่วนข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ณ วันที่ 25 เมษายน 2564 มีการตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 2 ราย รวมสะสม 69 ราย รักษาหายแล้ว 26 ราย ผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ 43 ราย แบ่งเป็นรักษาตัว ที่ โรงพยาบาล  25 ราย โรงพยาบาลสนาม 18 ราย การติดเชื้อแบ่งเป็นรายอำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองแพร่ 36 ราย อำเภอสูงเม่น 13 ราย อำเภอลอง 9 ราย อำเภอเด่นชัย 3 ราย อำเภอวังชิ้น 3 ราย อำเภอร้องกวาง 3 ราย อำเภอหนองม่วงไข่ 1 ราย และจากกรุงเทพฯ 1 ราย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่