แวดวงการศึกษา » มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิด CMU Book Fair ครั้งที่ 27

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิด CMU Book Fair ครั้งที่ 27

23 พฤศจิกายน 2022
111   0

Spread the love

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิด CMU Book Fair ครั้งที่ 27

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 27 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานไม้หน้าอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 27 มีธีมการจัดงาน คือ “อ่านเพื่อชีวิตดิจิทัล” “Read, Read, Read for Digital Life” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ บริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสเลือกหนังสือ และสิ่งพิมพ์ดีมีคุณภาพในราคาพิเศษ พร้อมทั้งมีโอกาสพบปะนักเขียนในงานดังกล่าว