ข่าวภาคเหนือ » อำเภอเวียงสา บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเขตพื้นที่ลักลอบตัดไม้ป่าและลำเลียงเพื่อจำหน่าย

อำเภอเวียงสา บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเขตพื้นที่ลักลอบตัดไม้ป่าและลำเลียงเพื่อจำหน่าย

23 พฤศจิกายน 2022
98   0

Spread the love

อำเภอเวียงสา บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเขตพื้นที่ลักลอบตัดไม้ป่าและลำเลียงเพื่อจำหน่าย ภายใต้การอำนวยการของนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านทุกท่าน และนายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดน่าน

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอเวียงสา มอบหมายให้นายจวน จันเครื่อง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเวียงสา นายศิรชัช ช่างทอง ปลัดอำเภองานป้องกัน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอเวียงสา ที่ 5 จังหวัดน่าน จำนวน 9 นาย ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เวียงสา จำนวน 7 นาย ตชด.324 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.13 (น้ำสา) ร่วมกันตรวจสอบเขตพื้นที่ลักลอบตัดไม้ป่าและลำเลียงเพื่อจำหน่ายแก่นายทุน พบไม้ตัดท่อน จำนวน 4 จุดดังนี้ คือ จุดที่ 1 ่บริเวณลานสีข้าวโพด เขตพื้นที่บ้านสะเลียม หมู่ที่ 3 ต.ยาบหัวนา พิกัด 658659:205779 พบไม้ป่าตัดท่อน(ไม้กระยาเลย) จำนวน 5 ท่อน
จุดที่ 2 บริเวณสวนมะม่วงหิมพานต์ เขตพื้นที่บ้านสะเลียม หมู่ที่ 3 ต.ยาบหัวนา พิกัด 658435:2058255พบไม้ป่าตัดท่อน(ไม้กระยาเลย) จำนวน 4 ท่อน   จุดที่ 3 บริเวณ สวนมะม่วงหิมพานต์– สวนมะขาม

สำหรับเขตพื้นที่บ้านสะเลียม หมู่ที่ 3 ต.ยาบหัวนา พิกัด 657724:2058087พบไม่ป่า ตัดท่อน (ไม้กระยาเลย) จำนวน 3 ท่อน จุดที่ 4 บริเวณป่าหญ้ารกทึบ เขตพื้นที่บ้านสะเลียม หมูที่ 3 ต.ยาบหัวนา พิกัด 657654:2058037พบไม้ป่าตัดท่อน(ไม้กระยาเลย)จำนวน 2 ท่อน รวมทั้ง 4 จุด มีไม้ป่าตัดท่อน(ไม้กระยาเลย) รวม 14 ท่อน คิดเป็นปริมาตร 9.97 ม* ค่าเสียหายของรัฐประมาณ 348,950 บาท จึงได้ทำการตรวจยึดไม้ป่าตัดท่อนทั้งหมด เพื่อดำเนินคดี และหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นลำดับต่อไป/

cr บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน