ข่าวภาคเหนือ » จัดหางานเชียงใหม่ เปิดให้บริการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ

จัดหางานเชียงใหม่ เปิดให้บริการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ

22 พฤศจิกายน 2022
104   0

Spread the love

สำนักงานจัดหางานเชียงใหม่ เปิดให้บริการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

วันนี้ (22 พ.ย. 65) นางภัณฑิลา แก้วบุญเรือง นักวิชาการแรงงานชำนาญงานพิเศษ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้สามารถทำงานอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้ถึง จนถึง 13 กุมภาพันธ์ 2568 จึงขอแจ้งให้นายจ้างหรือสถานประกอบการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้แก่ลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ด้วยตนเองผ่านเว็ปไซต์ https://alien13febrenewal.doe.go.th

กรณีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นชั่วคราว (visa) ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ต่อใบอนุญาตทำงาน 2 ปี ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ส่วนกรณีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นชั่วคราว (visa) ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อใบอนุญาตทำงานได้ครั้งละ 1 ปี ครั้งที่ 1 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 และครั้งที่ 2 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างหรือสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมก่อนยื่นต่อใบอนุญาตทำงาน ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างหรือสถานประกอบการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมให้ซื้อบัตรประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข ก่อนยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพิจารณาการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2911 หรือสายด่วนกรมการจัดการ 1506 กด 2 หรือช่องทาง Line official ID : @doecmi