ข่าวภาคเหนือ » จังหวัดอุตรดิตถ์นำความโดดเด่นเมืองงาม 3 วัฒนธรรมสู่การประดิษฐ์ผีเสื้อจากอัตลักษณ์ผ้าไทย เพื่อนำไปประดับในงานกาชาด ประจำปี 2565

จังหวัดอุตรดิตถ์นำความโดดเด่นเมืองงาม 3 วัฒนธรรมสู่การประดิษฐ์ผีเสื้อจากอัตลักษณ์ผ้าไทย เพื่อนำไปประดับในงานกาชาด ประจำปี 2565

22 พฤศจิกายน 2022
66   0

Spread the love

จังหวัดอุตรดิตถ์นำ 3 วัฒนธรรมสู่การประดิษฐ์ผีเสื้อจากอัตลักษณ์ผ้าไทย เพื่อนำไปประดับในงานกาชาด ประจำปี 65


ที่ศาลาประชาคม หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นางประพิมพ์ เดชายนต์บัญชา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายประเดิม เดชายนต์บัญชา รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยชึ่งเป็นอัตลักษณ์เมืองงาม 3 วัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำไปประดับในงานกาชาด ประจำปี 2565


นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้ที่เกี่ยวให้การต้อนรับในการนำผ้าทอลายพื้นเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้ชื่องาน “อุตรดิตถ์ รวมน้ำใจช่วยกาชาด”เพื่อสนับสนุนในการออกร้านงานกาชาด ของสมาคมแม่บ้าน มหาดไทย ประจำปี 2565 จำนวน 513 ตัว ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดงานกาชาด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2565 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “9 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จะรวบรวมผีเสื้อจากผ้าไทย ส่งกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ต่อไป


cr ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์