ข่าวภาคเหนือ » ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ที่บ้านแม่เหมืองหลวง ตำบลโป่งสา อำเภอปาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ที่บ้านแม่เหมืองหลวง ตำบลโป่งสา อำเภอปาย

22 พฤศจิกายน 2022
84   0

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ที่บ้านแม่เหมืองหลวง ตำบลโป่งสา อำเภอปาย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่บ้านแม่เหมืองหลวง ต.โป่งสา อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพีธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอปาย เพื่อมอบบ้านให้กับ นายดวงคำ บุญอ้าย บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 4 บ้านแม่เหมืองหลวง ต.โป่งสา อ.ปาย

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานราชการ ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมมอบทะเบียนบ้าน และเยี่ยมชมบ้านที่ก่อสร้าง

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ในพื้นที่บ้านแม่เหมืองหลวง จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุป่วยติดเตียง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

สำหรับโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มุ่งลดความเหลือมล้ำทางสังคม และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประขาชน ให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความพอดี ภายใต้แนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงถาวร.
/////////////////