เกษตรเพื่อชีวิต » “เกษตรชวนเที่ยวสวนส้ม ชมน้ำแร่ ลิ้มรสส้มสายน้ำผึ้ง ที่อำเภอฝางเชียงใหม่”

“เกษตรชวนเที่ยวสวนส้ม ชมน้ำแร่ ลิ้มรสส้มสายน้ำผึ้ง ที่อำเภอฝางเชียงใหม่”

17 พฤศจิกายน 2022
139   0

Spread the love


นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ 7ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีนายภาคิณ พันธุพิน เกษตรกรต้นแบบ ร่วมให้ข้อมูล ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่การผลิตส้มประมาณ 37,059ไร่ ผลผลิตประมาน 140,605 ตัน อำเภอที่มีพื้นที่ปลูกมากได้แก่ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง ซึ่งช่วงนี้ที่อำเภอฝาง กำลังเริ่มให้ผลผลิต ช่วงนี้ราคาซื้อขายเกรดคละอยู่ที่ 30 บาทต่อกิโลกรัม ที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรจังหวัดส่งเสริมเกษตรกร รวมกลุ่มการผลิตแปลงใหญ่ มีการบริหารจัดการทั้งระบบ จนกระทั้งส่งเสริมส้มเป็นสินค้าเป็นส้ม GI ที่ได้ รสชาติไม่เหมือนที่ไหน รสหวานอมเปรี้ยวนิดๆ ชานในนิ่ม ผลแป้น ผิวสีเหลืองอมส้ม ซึ่งเกิดจากสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศ อีกทั้งอยู่ในแหล่งน้ำพุร้อน ซึ่งดินจะมีกำมะถันทำให้ส้มมีรสชาติดี นอกจากนี้เกษตรกรยังผลิตภายใต้ระบบปลอดภัย GAP ทุกกิจกรรมในสวนเป็นไปอย่างเกื้อกูล ต่อยอดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร บริการองค์รู้การผลิตไม้ผล ส้ม,ทุเรียน คุณภาพปลอดภัย และมีบริการที่พัก และสายน้ำแร่ ที่ต่อตรงไว้รองรับที่ห้องพัก สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเรียนรู้ในศูนย์ฯและเยี่ยมชมสวนแห่งนี้

สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอฝางหมายเลขโทรศัพท์ 053451146 หรือคุณภาคิน หมายเลขโทรศัพท์ 0894294469