เกษตรเพื่อชีวิต » “เกษตรชวนอุดหนุนส้มGI เป็นของขวัญ ของฝากในเทศกาลปีใหม่”

“เกษตรชวนอุดหนุนส้มGI เป็นของขวัญ ของฝากในเทศกาลปีใหม่”

17 พฤศจิกายน 2022
190   0

Spread the love


 นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ ผลผลิตส้มอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมจัดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมช่องทางกระจายผลผลิต และการบริโภคช่วยกระจายผลิต สร้างรายได้แก่เกษตรกร พร้อมมอบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุผลผลิตส้มเพื่อจำหน่ายแก่เกษตรโดยมีนายประเสริฐ พรหมวรรณ เกษตรอำเภอ พร้อมเกษตรกรร่วมรับมอบบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


ทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูก37,059ไร่ ผลผลิต 140,605 ตันให้ผลผลิตในห้วงเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม
งานประชาสัมพันธ์ดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในห้วงเดือนธันวาคม ส่วนกิจกรรมเกี่ยวข้องก็จะเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในแบบ online และoff line และการเจรจาซื้อขายผลผลิตระหว่างผู้ประกอบการ และเกษตรกรโดยตรง
และที่สำคัญเดือนธันวาคมเป็นช่วงผลผลิตออกมาก และจะตรงกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ มาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนทุกท่านอุดหนุนส้มGI เชียงใหม่ อำเภอฝาง จะนำเป็นของฝาก็ดี ของขวัญปีใหม่ก็ได้ เพราะเป็นสัญลักษณ์ของความมงคล แก่ผู้ได้รับ และยังเป็นการช่วยอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรชาวสาวนส้มอีกช่องทางหนึ่ง