ข่าวภาคเหนือ » นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมตรวจเยี่ยม ผู้ได้รับผลกระทบจากการกักตัวเฝ้าสังเกตอาการ ป้องกันโรคโควิด – 19

นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมตรวจเยี่ยม ผู้ได้รับผลกระทบจากการกักตัวเฝ้าสังเกตอาการ ป้องกันโรคโควิด – 19

26 เมษายน 2021
286   0

Spread the love

นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมตรวจเยี่ยม ผู้ได้รับผลกระทบจากการกักตัวเฝ้าสังเกตอาการ ป้องกันโรคโควิด – 19

นายเจษฎา  ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมตรวจเยี่ยม ผู้ได้รับผลกระทบจากการกักตัวเฝ้าสังเกตอาการอยู่ที่บ้านตนเอง​ และประสบปัญหาความเดือดร้อน​ในเรื่องของการดำรงชีพ ต้องการถุงยังชีพ​  จำนวน 4 ราย ได้แก่

  1. ม.2 ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก อาศัยอยู่กับหลานรวมกัน 3 คน  มีอาชีพค้าขาย ตอนนี้ไม่มีรายได้เนื่องจากไม่สามารถออกไปค้าขายได้ ถูกกักตัวเนื่องจากได้เดินทางไปจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อความเสี่ยงสูง
  2. หมู่ 7 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก อาศัยอยู่บ้านเช่ากับสามีอายุ 60 ปี 2 คน มีอาชีพรับจ้าง ถูกกักตัวเนื่องจากเดินทางมาจากจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อความเสี่ยงสูง
  3. หมู่ที่ 9 ต.หัวรอ มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง เดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคราม
  4. หมู่ที่ 9 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรายที่ 205 อาศัยอยู่บ้านกับบิดา มารดา

ทั้งนี้นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)  พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ , อสม.ในพื้นที่​ ร่วมลงพื้นที่สำรวจความต้องการผ่านแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย”​  เพื่อจัดเก็บข้อมูลความต้องการฯ ของทุกตำบล

ปรีชา นุตจรัส ข่าวพิษณุโลก