ข่าวภาคเหนือ » พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันประหยัดพลังงานร่วมกันฝ่าวิกฤตราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันประหยัดพลังงานร่วมกันฝ่าวิกฤตราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

16 พฤศจิกายน 2022
65   0

Spread the love

สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันประหยัดพลังงาน ใช้อย่างรู้คุณค่า ฝ่าวิกฤตราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วันนี้(15 พ.ย.65) นายบัณฑิต ตั้งโภคานนท์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ถึงมาตรการบริการจัดการพลังงานในสถานการณ์วิกฤตราคาพลังงานในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 ว่า จากสถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังไม่มีข้อยุติ รวมทั้งความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นในฤดูหนาว ส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในตลาดโลกมีความผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ราคาพลังงานยังปรับตัวอยู่ในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเทศไทยถือเป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิ โดยนำเข้าถึง 80 % จึงได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับประเทศต่างๆ ส่งผลให้ราคาพลังงาน ทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม (LPG) และค่าไฟฟ้าในประเทศ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลและค่าไฟฟ้า ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงพลังงานได้พยายามออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนตลอดมา รวมทั้งในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาจนถึงสิ้นปีนี้ รัฐบาลจะยังคงตรึงราคาก๊าซหุงต้มที่ 408 บาท ต่อถัง 15 กิโลกรัม และชดเชยราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 35 บาทต่อลิตร นอกจากนั้นยังขยายเวลาส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับผู้มีรายได้น้อย ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นระยะเวลา 3 เดือน นอกจากนี้ยังช่วยเหลือส่วนลดค่า Ft แก่บ้านพักอาศัยที่ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน ในอัตราแบบขั้นบันได โดยผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย จะได้รับส่วนลดค่า Ft มากถึง92.04 สตางค์/หน่วย จาก 93.43 สตางค์/หน่วย ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้า 301 – 350 หน่วย/เดือน รับส่วนลดค่า Ft 51.50 สตางค์/หน่วย ผู้ใช้ไฟฟ้า 351 – 400 หน่วย/เดือน รับส่วนลดค่า Ft 30.90 สตางค์/หน่วย และผู้ใช้ไฟฟ้า 401 – 500 หน่วย/เดือน จะได้รับส่วนลดค่า Ft จำนวน 10.30 สตางค์/หน่วย

ทั้งนี้ เมื่อประเมินสถานการณ์ต่างๆแล้ว ยังคงพบว่ามีปัจจัยหลายประการที่จะทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) จึงเห็นชอบมาตรการบริหารจัดการพลังงานในสถานการณ์วิกฤตราคาพลังงานของกระทรวงพลังงาน โดยมีเป้าหมายลดการนำเข้าก๊าซ Spot LNG ลงให้มากที่สุด เพื่อช่วยให้ค่าไฟฟ้าผันแปรในห้วงเดือนมกราคม – เมษายน 2566 ไม่ปรับเพิ่มขึ้น หรือปรับเพิ่มให้น้อยที่สุด นอกจากนั้นเพื่อลดอัตราการใช้พลังงานในประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันประหยัดพลังงานด้วยความสมัครใจ โดยใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า คำนึงถึงความจำเป็น เพื่อตัวเอง เพื่อส่วนรวม และประเทศชาติ ร่วมฟันฝ่าวิกฤตราคาพลังงานนี้ไปด้วยกัน