คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจ » สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชิญร่วมเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) ครั้งที่ 8

สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชิญร่วมเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) ครั้งที่ 8

16 พฤศจิกายน 2022
78   0

Spread the love

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชิญชวนรับชมงานศิลป์ จากผลงานการออกแบบของศิลปินชาวไทยและชาวต่างชาติ ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 นี้


วันที่ (15 พ.ย 65) นางสาวอิ่มหทัย กันจินะ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวนชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เตรียมจัดเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Design Week ภายใต้แนวคิด “local rise-ation สร้างสรรค์ ท้องถิ่น เติบโต” ระหว่างวันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 นี้ เพื่อส่งเสริมธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไกลและมีคุณภาพระดับสากล


สำหรับ เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Design Week ในปีนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรม Lunch&Lean สร้างสรรค์ ท้องถิ่น เติบโต, กิจกรรม Slow food Earth Market , กิจกรรม Thai Local Spirit, กิจกรรม Homecoming Theme 1 : Local carbinets , กิจกรรม Theme 2 : Local composites, กิจกรรม International Program, กิจกรรม Chiang Mai Street Jazz Festival, กิจกรรม Ptt Virtual Art Gallery, กิจกรรม Mobility Market , กิจกรรม Business Lunch, กิจกรรม LabbFest. , กิจกรรม Pop Market, กิจกรรม Made in Chang Moi (เมด อิน ช้างม่อย) ปี 2 และ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในชุมชน ที่จะเป็นเวทีให้กับนักสร้างสรรค์ในการใช้งานศิลปะ งานออกแบบดนตรี งานหัตถกรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมสร้างเครือข่ายระหว่างนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการธุรกิจ และชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ตลอดจนนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ สามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่