ข่าวภาคเหนือ » กองพลทหารราบที่ 7 บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย แก้ไขปัญหาขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

กองพลทหารราบที่ 7 บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย แก้ไขปัญหาขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

26 เมษายน 2021
228   0

Spread the love

กองพลทหารราบที่ 7 บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย แก้ไขปัญหาขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

พล.ต.จรัส ปัญญาดี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ให้กำลังใจแก่กำลังพล และร่วมบริจาค ในส่วนของ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ที่กองพลทหารราบที่ 7 และ หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 7 ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้จัดกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงจำนวน 10 หน่วย  รวม 490 นาย ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โดยมีผู้ผ่านการคัดกรองเข้ารับการบริจาค รวม 213 คน ในพื้นที่ 4 จังหวัด ( เชียงใหม่,เชียงราย,พะเยา,ลำปาง ) ได้ปริมาณโลหิต  95,850  ซีซี เนื่องจากพบว่าปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ส่งผลให้สภากาชาดไทยประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรอง ทำให้มีปริมาณโลหิตสำรองอยู่ในขั้นวิกฤต สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยในภาวะวิกฤตเช่นนี้ของประเทศชาติ จึงมีพระราชดำริให้หน่วยทหารหรือผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยในสถานการณ์ที่ประเทศชาติประสบกับวิกฤตการณ์นี้

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 กำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในหน่วยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดให้กำลังพลและครอบครัว