ข่าวภาคเหนือ » สสจ.เชียงใหม่ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ เนื่องในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2565

สสจ.เชียงใหม่ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ เนื่องในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2565

9 พฤศจิกายน 2022
86   0

Spread the love

สสจ.เชียงใหม่ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ
เนื่องในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2565

นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเกรียงไกร ยอดเรือน หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานฯ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่, สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่, สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก, สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง และศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560และพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 รวมทั้งสอดส่องปัญหายาเสพติดและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ตามนโยบายของรัฐบาล ในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ถนนวิชยานนท์ และถนนเจริญราษฎร์ (เลียบแม่น้ำปิง) เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย

ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ทางทีมงานได้ออกตรวจร้านค้าจำนวน 110 แห่ง พบผู้กระทำความผิด 6 แห่ง ได้ดำเนินการตามกฎหมาย จำนวน 2 แห่งและว่ากล่าวตักเตือน สำหรับในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ได้ลงพื้นที่ตรวจร้านค้า จำนวน 133 แห่ง พบผู้กระทำความผิด 3 แห่ง โดยได้ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน ทั้ง 3 แห่ง