ข่าวภาคเหนือ » ปปส. ภาค 5 ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นในการเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปปส. ภาค 5 ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นในการเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด

2 พฤศจิกายน 2022
151   0

Spread the love

ปปส. ภาค 5 ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นในการเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันนี้ (2 พ.ย. 65) นางทิพากร ชีวสกุลยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักงาน ปปส. ภาค 5 พร้อมคณะ ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงาน ปปส. ภาค 5 ตลอดจนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดความเดือนร้อนให้แก่ประชาขนที่ได้รับผลกระทบ โดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติด ได้ทางสายด่วนยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. 1386