ข่าวภาคเหนือ » เชียงใหม่ ประชุมเตรียมจัดงาน “ฮอมปอยยี่เป็งแม่ข่างาม สายน้ำแห่งไชยมงคล และพิธีตักบาตรทางเรือ ประจำปี 2565”

เชียงใหม่ ประชุมเตรียมจัดงาน “ฮอมปอยยี่เป็งแม่ข่างาม สายน้ำแห่งไชยมงคล และพิธีตักบาตรทางเรือ ประจำปี 2565”

2 พฤศจิกายน 2022
107   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหลายภาคส่วน เตรียมจัดงานสัปดาห์งานบุญ “ฮอมปอยยี่เป็งแม่ข่างาม สายน้ำแห่งไชยมงคล และพิธีตักบาตรทางเรือ ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 4-9 พฤศจิกายน 2565 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

บ่ายวันนี้ (1 พ.ย. 65) ที่ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานสัปดาห์งานบุญ “ฮอมปอยยี่เป็งแม่ข่างาม สายน้ำแห่งไชยมงคล และพิธีตักบาตรทางเรือ ประจำปี 2565” เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมจัดงานดังกล่าวในช่วงเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 4-9 พฤศจิกายน 2565 ณ ท่าน้ำแม่ข่าชัยศรีภูมิ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ที่ประชุมได้ร่วมกันประชุมหารือถึงแนวทางการจัดงาน อาทิ การขอเชิญหน่วยงานองค์กรเข้าร่วมกิจกรรม การประสานงานงานพิธีทางศาสนา การประสานงานการจัดเรือกระทง การประสานงานด้านการจัดสถานที่และความปลอดภัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมในภาพรวมด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดงานดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการจัดงานสัปดาห์งานบุญ “ฮอมปอยยี่เป็งแม่ข่างาม สายน้ำแห่งไชยมงคล และพิธีตักบาตรทางเรือ ประจำปี 2565” จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 – 9 พฤศจิกายน 2565 โดยในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 จะเป็นสัปดาห์จิตอาสาพัฒนาแม่ข่างามตลอดทั้งสาย และวันแต่งดา เป็นการเชิญชวนพี่น้องประชาชนตกแต่งพื้นที่ริมคลองแม่ข่าให้ร่มรื่น สวยงาม ด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น ปลูกพืชผักสวนครัวที่กินได้ ตามท่าน้ำและอาคารบ้านเรือน ขณะเดียวกันหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จะนำเรือกระทง มาประจำพื้นที่ในแต่ละจุด เตรียมความพร้อมและประดับตกแต่งให้สวยงาม

จากนั้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 จะมีพิธีตักบาตรทางเรือ ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญและหาดูได้ยากในภาคเหนือ และในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมกระทงและสักการะพระแม่คงคา แม่ข่ามหานที พร้อมกับร่วมลอยกระทง จุดผางประทีปบูชาพระแม่คงคา บริเวณท่าน้ำแม่ข่าชัยศรีภูมิ์ เพื่อรักษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

******************