พากินพาเที่ยว » อบจ.เชียงใหม่ เตรียมจัดงานอลังการประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ “แสงศิลป์ ถิ่นล้านนา” 7-9 พฤศจิกายน นี้

อบจ.เชียงใหม่ เตรียมจัดงานอลังการประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ “แสงศิลป์ ถิ่นล้านนา” 7-9 พฤศจิกายน นี้

2 พฤศจิกายน 2022
82   0

Spread the love

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานอลังการประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “แสงศิลป์ ถิ่นล้านนา” เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตภูมิปัญญา ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ 7-9 พฤศจิกายน นี้

เย็นวันนี้ (1 พ.ย. 65) ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวงานอลังการประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 “แสงศิลป์ ถิ่นล้านนา” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตภูมิปัญญา ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาไปสู่การเสริมสร้างมูลค่างานหัตถกรรมพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และงานภูมิปัญญาต่าง ๆ ของกลุ่มชาวล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น

โดยภายในงาน มีการแบ่งโซนกิจกรรมออกเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนนิทรรศการสืบสานตำนานโคมล้านนา และนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) “แสงศิลป์ถิ่น ล้านนา” ภายใต้แนวคิด สืบสานประเพณี เดือนยี่เป็งเชียงใหม่ โซนกิจกรรมสาธิตงานหัตถกรรมและภูมิปัญญา อาทิ การทำโคมล้านนา การหยอดผางประทีป และการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ โซนขายสินค้าต่าง ๆ ที่รวบรวมบูธขายอาหารและสินค้ามากกว่า 30 บูธ โซนกิจกรรม อาทิ พื้นที่สำหรับหยอดผางประทีปเพื่อเป็นพุทธบูชา จุดจำลองซุ้มประตูป่า ท่าน้ำสำหรับลอยกระทงขนาดใหญ่กว่า 10 เมตร ประติมากรรมโคมล้านนา 12 นักษัตรและประติมากรรมกระทงลอยน้ำ ขนาดใหญ่ และโซนกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ที่จะมีตลอดการจัดงาน ทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยวงดนตรีและศิลปินพื้นบ้านมีชื่อเสียง การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากภาคีเครือข่ายประเทศเกาหลี และการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่