ข่าวภาคเหนือ » ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ย้ำ แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลกระทบอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ย้ำ แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลกระทบอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

2 พฤศจิกายน 2022
246   0

Spread the love

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ย้ำ แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลกระทบกับอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน(ว่าวฮม) ในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง เพื่อลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอย

วันนี้ (1 พ.ย. 65 ) นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลกระทบจากการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน(ว่าวฮม) ในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง ว่า ในทุก ๆ ปี ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการออกมาตรการป้องกันผลกระทบจากการปล่อยโคมลอย ทั้งในเรื่องของการห้ามปล่อยโคมลอยในพื้นที่การบินหรือพื้นที่ห้ามปล่อยวัตถุขึ้นสู่ท้องฟ้าเด็ดขาด รวมถึงการงดเที่ยวบินในช่วงเวลาที่มีการปล่อยโคมลอย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและชีวิตของผู้โดยสารได้

สำหรับเทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง ในปี 2565 นี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้มีการประกาศกำหนดเขตปลอดภัยการเดินอากาศ และพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 บริเวณแนวขึ้น-ลง สนามบิน และพื้นที่อยู่ห่างจากแนวขึ้น-ลงของเครื่องบิน ด้านกว้าง 4.6 กิโลเมตร และเป็นระยะทางยาว 18.5 กิโลเมตรนับจากหัวทางวิ่งทั้ง 2 ด้าน โดยครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงใหม่ 16 ตำบล อำเภอสารภี 5 ตำบล อำเภอสันทราย 1 ตำบล อำเภอหางดง 11 ตำบล อำเภอแม่ริม 5 ตำบล และอำเภอสันป่าตอง 1 ตำบล ส่วนพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ขอให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) โดยต้องมีการแจ้งขออนุญาตจากนายอำเภอในท้องที่ ก่อน 30 วัน หลังจากได้รับอนุญาตจากนายอำเภอในท้องที่ ต้องแจ้งท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรือศูนย์ควบคุมการบินก่อน 14 วัน เพื่อออกประกาศเตือนนักบิน (NOTAM) ต่อไป

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือสายการบินต่างๆ โดยให้พิจารณาปรับเปลี่ยนเวลาและงดการบิน เพื่อลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอย ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2565 ในช่วงกลางคืนตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป โดยในเบื้องต้น มีเที่ยวบินที่แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการบินและงดบินแล้ว รวมทั้งสิ้น 69 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 31 ของเที่ยวบินที่ทำการบินทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสายการบินจะยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาการบินในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว ยังคงสงวนไว้เป็นสนามบินสำรองให้อากาศยานหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ไว้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงไม่สามารถปล่อยโคมลอยในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากพบมีการฝ่าฝืนปล่อยโคมลอยในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศและพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบ และขอความร่วมมืองดปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควันหรือวัตถุอื่นใดในพื้นที่ปลอดภัยทางการบินให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย