ข่าวภาคเหนือ » รฟม.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำโครงการต้องเป็นไปได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสำคัญ

รฟม.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำโครงการต้องเป็นไปได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสำคัญ

31 ตุลาคม 2022
47   0

Spread the love

รฟม.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำโครงการต้องเป็นไปได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสำคัญ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินโครงการที่เหมาะสม สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)

วันนี้ (31 ต.ค.65 ) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินงานโครงการที่เหมาะสมสำหรับ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) ณ ห้องแกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ รองผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้ชี้แจงรายงานความเป็นมาของโครงการฯ และมีผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมประชุมทั้งออนไซด์และออนไลน์ผ่านระบบ video conference

นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ รองผู้ว่าการฯ ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการศึกษาดำเนินโครงการฯ เดิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 พบว่าโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ระบบรางบนดินและใต้ดินมีผลการประเมินด้านมูลค่าการลงทุนและการบำรุงรักษาค่อนข้างสูง รวมไปถึงผลกระทบที่อาจผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นการประชุมในวันนี้จึงเป็นการนำเสนอทางเลือกรูปแบบแนวทางของโครงการฯ ที่ใช้การจราจรบนทางเป็นหลัก เพื่อให้ได้รูปแบบระบบรถไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ของเขตเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินโครงการสามารถเป็นไปได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวเชียงใหม่

โดยเบื้องต้นคณะผู้ศึกษาได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินโครงการ ทั้งในด้านของวิศวกรรมและจราจร การลงทุนหรือผลตอบแทน รวมถึงด้านของสิ่งแวดล้อม ใน 4 รูปแบบ ทั้งระบบล้อเหล็กรางคู่ ล้อยางรางเดี่ยว ล้อยางรางเสมือน และใช้รถไฟฟ้าล้อยางลักษณะคล้ายรถเมล์ ซึ่งพบว่ารูปแบบของรถไฟฟ้าล้อยาง เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการฯ เพราะนอกจากจะสามารถลดต้นทุนโครงการได้แล้ว ยังสามารถบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเวนคืนที่ดิน และสามารถย่นระยะเวลาการก่อสร้างได้อีกด้วย

ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้เปิดให้มีการเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนที่เข้าร่วม ถึงประเด็นข้อห่วงใยต่างๆ ทั้งผลกระทบทางด้านการจราจรในห้วงระยะเวลาระหว่างการดำเนินก่อสร้างโครงการฯ ตลอดจนข้อซักถามถึงจำนวน ผู้ที่จะมาใช้บริการ อันจะส่งผลต่อความคุ้มค่าของผลตอบแทนอีกด้วย ทั้งนี้คณะที่ปรึกษาและศึกษาระบบได้มีการตอบคำถามในประเด็นข้อคิดเห็นของประชาชนต่าง ๆ และเน้นย้ำว่าจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ไปพิจารณาและปรับปรุงผลการศึกษาออกแบบโครงการต่อไป