เกษตรเพื่อชีวิต » “รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดกิจกรรม พาณิชย์เดินหน้าอมก๋อยโมเดล@เชียงใหม่”

“รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดกิจกรรม พาณิชย์เดินหน้าอมก๋อยโมเดล@เชียงใหม่”

27 ตุลาคม 2022
166   0

Spread the love

“รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดกิจกรรม พาณิชย์เดินหน้าอมก๋อยโมเดล@เชียงใหม่”


วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา11.30 น. นายจุลินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เปิดกิจกรรม “พาณิชย์เดินหน้าอมก๋อยโมเดล@เชียงใหม่” สินค้าข้าวเหนียว และเป็นประธานสักขีพยาน พิธีลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน ของกรมการค้าภายในการซื้อขายข้าวเหนียว โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางรัชนีวรรณ์ เป็งพรหม เกษตรอำเภอแม่ริม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลแม่ริม หมู่ 8 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


โดยการลงนามดังกล่าวเป็นการลงนามระหว่างกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรจำนวน 7 กลุ่ม กับผู้ประกอบการ 5 แห่ง โดยจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ผลิตข้าวประมาณ 575,334 ไร่ เกษตกรประมาณ 75,743 ครัวเรือน เป็นข้าวเหนียว ประมาณ 247,726 ไร่ ซึ่งโครงการดังเป็นการช่วยเหลือเกษตรในพื้นที่โดยซื้อผ่านสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ตำบลแม่แตง, กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลแช่ช้าง ,กลุ่มเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ตำบลแม่ฮ้อยเงิน ,กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองบัวหลวง ,สหกรณ์การเกษตรแม่ริม พร้าว และดอยสะเก็ด รับซื้อข้าวเปลือกเหนียวคละ ที่ความชื้น 15% ในราคา ไม่น้อยกว่า12,000บาทต่อตัน จำนวน 35,000 ตัน