เกษตรเพื่อชีวิต » “เกษตรเชียงใหม่ ชวนปักหมุดหนาวนี้ที่สวนส้มยอดดอย”

“เกษตรเชียงใหม่ ชวนปักหมุดหนาวนี้ที่สวนส้มยอดดอย”

27 ตุลาคม 2022
180   0

Spread the love

“เกษตรเชียงใหม่ ชวนปักหมุดหนาวนี้ที่สวนส้มยอดดอย”


นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัย (Smart&Green) และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลแม่แรม ที่สวนส้มยอดดอย บ้านแม่ขิ หมู่ 4 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งตรงกับต้นช่วงส้มกำลังให้ผลผลิต นายพิทยา ว่างจิตเจริญ ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ กล่าวว่า ตนปลูกส้มแบบปลอดภัยบนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งนอกจะจำหน่ายส้มแล้ว ยังเปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งเก็บค่าชมสวน 50 บาท นักท่องเที่ยวสามารถเดินถ่ายรูปภายในสวนและเก็บผลผลิต จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 60 บาท ทั้งยังฝากส่งพัสดุเป็นของฝากให้ญาติหรือเพื่อนได้เลยโดยไม่ต้องเอาผลผลิตกลับไปด้วย และที่พลาดไม่ได้ยังได้ชมวิวสวนส้มแบบลอยฟ้า SkyWalk รับลมและสัมผัสความหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ ชิมเครื่องดื่มกาแฟ น้ำส้มคั้นสดๆ และผลิตภัณฑ์จากสวนอีกหลากหลาย


ด้านนางรัชนีวรรณ์ เป็งพรม เกษตรอำเภอแม่ริม กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรรายดังกล่าวเป็น Young smart farmer ต้นแบบการผลิตส้มในระบบปลอดภัย และเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรบริเวณใกล้เคียง ยังมีสวนบ้านไร่แบล็คเบอรี่ ราสเบอร์รี่ สวนดอกมาร์กาเรต ดอกเก็กฮวย ดอกไม้เมืองหนาว ที่เบ่งบานรอรับนักท่องเที่ยวมาเยือนในช่วงตุลาคม ถึง มกราคม รวม 4 เดือน นับเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชนอยางยั่งยืน จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมได้หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0903186757