แวดวงการศึกษา » มช. ขับเคลื่อนโครงการ “สามหมื่นโมเดล”เตรียมขยายผลในพื้นที่จังหวัดลำปาง และ จังหวัดเชียงใหม่

มช. ขับเคลื่อนโครงการ “สามหมื่นโมเดล”เตรียมขยายผลในพื้นที่จังหวัดลำปาง และ จังหวัดเชียงใหม่

26 ตุลาคม 2022
103   0

Spread the love

มช. ขับเคลื่อนโครงการ “สามหมื่นโมเดล”เตรียมขยายผลในพื้นที่จังหวัดลำปาง และ จังหวัดเชียงใหม่

     ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ร่วมถึงคณะผู้บริหารคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารงานวิจัย ร่วมสังเกตการณ์ หาแนวทางความร่วมมือ แนวโน้มการขยายผลโครงการในพื้นที่จังหวัดลำปาง และ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ “สามหมื่นโมเดล” ดำเนินการโดย “มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์” (ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ประธานมูลนิธิกฤษณา)ได้มีการดำเนินโครงการ กิจกรรมนำร่องปลูกพืชสมุนไพรสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร “สามหมื่นโมเดล” โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายสภาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรสร้างสรรค์ รักษ์ ดิน น้ำ ป่า หมู่ที่ 5 ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค (ภาคเอกชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย:กฟผ. (ภาครัฐวิสาหกิจ) ร่วมกัน กำหนดแผนดำเนินงานติดตาม ขยายผลและแลกเปลี่ยนข้อมูลพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพด้านการตลาดในพื้นที่ตำบลสามหมื่น ตลอดจนวางแผนการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรร่วมกับโรงพยาบาลบ้านตาก

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ให้ความสำคัญการดำเนินงานขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ด้วยการส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปสมุนไพรที่มีศักยภาพด้านการตลาดสูงยิ่งขึ้น