ข่าวภาคเหนือ » ผู้ว่าฯเชียงใหม่ หารือกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เตรียมพร้อมต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ หารือกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เตรียมพร้อมต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน

26 ตุลาคม 2022
100   0

Spread the love

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ หารือกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เตรียมพร้อมต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคาราวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งหารือถึงการพัฒนาความร่วมมือการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนในมิติด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนในอนาคต

วันนี้ (26 ต.ค. 65) นายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ นางสาวจาง ย่าจิ้ง กงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ และนายจาง หยู่เหิง เลขานุการ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือถึงการพัฒนาความร่วมมือการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนในมิติต่าง ๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนในอนาคต โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับการเข้าพบในครั้งนี้ ได้มีการหารือในเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ที่จะกลับมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้ง ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีนักท่องเที่ยจากประเทศจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยกว่า 11 ล้านคน โดยพบว่านักท่องเที่ยวจำนวนกว่า ร้อยละ 25 เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นเป้าหมายในการเดินทางเป็นอันดับต้น ๆของชาวจีน เพราะมองว่าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นดั่ง กุหลาบเมืองเหนือ ซึ่งถือเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด (Best Destination)

พร้อมกันนี้ นายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ได้มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือในการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200,000 บาท โดยจังหวัดเชียงใหม่ จะนำเงินดังกล่าว ไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และระเบียบของกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป