ข่าวภาคเหนือ » พล.ร.7 ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง อบรมวิชาชีพให้กับทหารก่อนปลดประจำการ เพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว

พล.ร.7 ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง อบรมวิชาชีพให้กับทหารก่อนปลดประจำการ เพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว

25 ตุลาคม 2022
110   0

Spread the love

พล.ร.7 ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง อบรมวิชาชีพให้กับทหารก่อนปลดประจำการ เพื่อให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว


พล.ต.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 (ผบ.พล.ร.7) ตรวจเยี่ยมโครงการฝึกวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการในวันที่ 1 พ.ย.65 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง อบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลที่ปลดประจำการได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว


สำหรับการอบรมครั้งนี้มีการอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรงานซ่อมพัดลมไฟฟ้า และหลักสูตรงานซ่อมมุ้งลวด ซึ่งจะเห็นได้ว่ากำลังพลสามารถนำวิชาเหล่านั้ไปประกอบอาขีพเสริมเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านควบคู่กับการประกอบอาชีพหลักได้  ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ได้ให้ความสำคัญกับโครงการดังกล่าว โดยมอบหมายให้รอง เสธ.พล.ร.7 เป็นผู้แทนมอบวุฒิบัตรการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการ ในครั้งนี้ด้วย