ข่าวภาคเหนือ » จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดหางบประมาณกว่า 5 ล้านบาท ในการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ หรือ จองวิหาร วัดพระธาตุดอยกองมู ที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดหางบประมาณกว่า 5 ล้านบาท ในการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ หรือ จองวิหาร วัดพระธาตุดอยกองมู ที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม

20 ตุลาคม 2022
129   0

Spread the love

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดหางบประมาณกว่า 5 ล้านบาท ในการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ หรือ จองวิหาร วัดพระธาตุดอยกองมู ที่อยู่ในสภาพทรุดโทรม

วันที่ 20 ตุลาคมเวลา 13.30 น.ที่อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญหลังเดิมของวัดพระธาตุดอยกองมู หรือ จองวิหาร ซึ่งจะมีการบูรณปฏิสังขรณ์ปีกข้างทั้งสองฝั่งของศาลาการเปรียญ ซึ่งมีสภาพทรุดโทรม

เบื้องต้น ผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ขอให้สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ มีการพิจารณา ข้อดี ข้อเสีย ของการตัดปีกทั้งสองข้างของอาคารจองวิหาร หรือรักษาปีกทั้งสองข้างของอาคารไว้ และทำรูปแบบอาคารทั้งสองข้าง เพื่อให้คณะกรรมการและประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เห็นก่อนตัดสินใจ เพื่อเป็นการสื่อสารให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีความเข้าใจในการปรับปรุง และทำให้ศาลาการเปรียญหลังเก่า หรือจองวิหาร นี้เป็นสถานที่ของประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมชาวไทยใหญ่ให้มีความแข็งแรง

สำหรับงบประมาณการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ จองวิหาร เบื้องต้นได้มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสานสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ได้มีการประเมินราคาของแต่ละส่วนโครงการเพื่อดำเนินการจัดหางบประมาณในการบูรณะต่อไป โดยจะมีการเปิดบัญชีรับบริจาคบูรณปฏิสังขรณ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน เลขที่บัญชี 379-033-447-2 ทั้งนี้เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร ไปยังเจ้าคณะภาค 7 เพื่อให้พิจารณาเห็นชอบในหลักการแล้ว

สำหรับศาลาการเปรียญหลังนี้ สร้างขึ้นพร้อมกับวัดพระธาตุดอยกองมู ตั้งแต่ปี 2403 ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด มีนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญจำนวนมากเข้ามาชมความสวยงามของวัดพระธาตุดอยกองมู ซึ่งศาลาการเปรียญ หรือจองวิหาร ของวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ประกอบกับเป็นสถาปัตยกรรมพม่าผสมไทยใหญ่ที่สวยงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางสถาปัตยกรรม แต่ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากและหากไม่ทำการซ่อมบำรุงรักษาอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในศาลาการเปรียญหลังนี้ ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนถึงที่จัดทำโครงการบูรณะวัดปฏิสังขรณ์วัดพระธาตุดอยกองมูขึ้น โดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณในการบูรณะราว 4.7 ล้านบาท
///////////////