เกษตรเพื่อชีวิต » เชียงใหม่ เตรียมผลักดันให้ลิ้นจี่จักรพรรดิ์ฝาง และส้มสายน้ำผึ้งโป่งน้ำร้อนฝาง เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

เชียงใหม่ เตรียมผลักดันให้ลิ้นจี่จักรพรรดิ์ฝาง และส้มสายน้ำผึ้งโป่งน้ำร้อนฝาง เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

20 ตุลาคม 2022
100   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมเสนอลิ้นจี่จักรพรรดิ์ฝาง และส้มสายน้ำผึ้งโป่งน้ำร้อนฝาง เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สร้างมูลค่าเพิ่ม ขยายตลาด และยกระดับให้กับสินค้าชุมชน

วันนี้ (20 ต.ค. 65) ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปีงบประมาณ 2566 เตรียมเสนอลิ้นจี่จักรพรรดิ์ฝาง และส้มสายน้ำผึ้งโป่งน้ำร้อนฝาง เป็นสินค้า GI เพื่อส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้เพิ่ม ให้ผู้ประกอบการ

จังหวัดเชียงใหม่ มีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงมานานแล้ว จำนวน 5 สินค้า ได้แก่ ผ้าตีนจกแม่แจ่ม ร่มบ่อสร้าง ศิลาดลเชียงใหม่ กาแฟเทพเสด็จ และข้าวก่ำล้านนา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า เป็นการบ่งชี้ถึงแหล่งภูมิศาสตร์อันแท้จริงของสินค้าที่ระบุในทะเบียน

ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ร่วมกันเฟ้นหาสินค้า GI ในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติงานภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ และสินค้าทางภูมิศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอสินค้าที่จะขอรับความคุ้มครองเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จำนวน 2 สินค้า ได้แก่ ลิ้นจี่จักรพรรดิ์ฝาง และส้มสายน้ำผึ้งโป่งน้ำร้อนฝาง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นที่ผลิตสินค้านั้น รวมถึงเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมรักษาภูมิปัญญา สินค้าท้องถิ่น และกำหนดเป็นมาตรฐานการผลิตสินค้าที่จะได้รับความคุ้มครองต่อไป

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันผลักดันให้สินค้าคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งกล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าวอย่างเต็มที่ เพื่อขยายตลาด และยกระดับสินค้า เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน รวมถึงรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกคน