ข่าวภาคเหนือ » น่าน จัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปี 66

น่าน จัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปี 66

20 ตุลาคม 2022
94   0

Spread the love

น่าน จัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปี 66


ที่  ลานข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน นายแพทย์วสันต์ แก้ววี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน กล่าวรายงานต่อ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านในการเปิดงานการจัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 20 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำที่เน่าเสีย การกำจัดขยะหรือบริเวณที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลต่อสถานที่สาธารณะที่ไม่ได้ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ดังนั้นโรงพยาบาลน่านจึงจะดำเนินการร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองน่าน อสม. และโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานที่ 7 ร. ได้แก่ โรงเรียน โรงงาน โรงธรรม โรงเรือน โรงแรม โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ ซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกลดลงอย่างชัดเจน เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


​จากสถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดน่าน ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565พบผู้ป่วยในจังหวัดน่านจำนวน 369 ราย อัตราป่วย 77.59 อำเภอเมืองน่านพบผู้ป่วย 22 ราย และในเขตเทศบาลเมืองน่านพบผู้ป่วยจำนวน 5 ราย ทั้งนี้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกครบทั้ง 15 อำเภอ และยังไม่พบรายงานการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก

cr บุญยงค์ สดสอาด รายงาน