ข่าวภาคเหนือ » กอ.ร​มน.จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ มรอ.​ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสบับสนุนการวิจัยแบบวัตกรรม “หาน้ำให้นาอิน”

กอ.ร​มน.จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ มรอ.​ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสบับสนุนการวิจัยแบบวัตกรรม “หาน้ำให้นาอิน”

20 ตุลาคม 2022
658   0

Spread the love

กอ.ร​มน.จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม​ มรอ.​ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสบับสนุนการวิจัยแบบวัตกรรม “หาน้ำให้นาอิน”


ที่วิสาหกิจชุมชนพอเพียงแบบผสมผสาน​ม.2​ บ้านนาอิน​ ต.นาอิน​ อ.พิชัย​ จ.อุตรดิตถ์​ พ.อ.ชาตรี​ สงวนธรรม​ รองผอ.ร​มน.จังหวัดอุตรดิตถ์​ เป็นประธานเปิดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมและสบับสนุนการวิจัยแบบวัตกรรม “หาน้ำให้นาอิน”
โดยมีนายสุรศักดิ์​ วงศ์ตั้ง​ นอภ.พิชัย​ ดร.กันต์​ อินทุ​วงศ์​ คณบดี​คณะเทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์​ นายอรุณ​ ทองพับ​ นายกอบต.นาอิน​และวิสาหิจชุมชนพอเพียงแบบผสมผสาน​ ม.2​ บ้านนาอิน​ และหน่วยงายที่เกีายวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้โครงการ “การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรบนพื้นที่ราบสูง “หาน้ำให้นาอิน” ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานทดแทนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง” ในพื้นที่ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรบนพื้นที่ราบสูง “หาน้ำให้นาอิน”ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานทดแทน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือของ กอ.รมน.วช. และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นับเป็นความร่วมมือที่สำคัญในการบูรณาการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาชุมชนสังคมอันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศวันนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ กอ.รมน.. วช. และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยทีมวิจัยผู้พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม จะได้ร่วมส่งมอบนวัตกรรม ให้กับกลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านนาอิน อำเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้นำนวัตกรรมของนักวิจัยที่ได้ส่งมอบในวันนี้ ไปใช้ประโยชน์จริง สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป


ปัจจุบันมีการติดตั้งในพื้นที่ไปแล้วจำนวน​ 25​ ชุดและเป็นเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์​แบบเคลื่อนที่อีกจำนวน​ 15​ ชุดมอบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพอเพียงต้นแบบ​ ม.2​ บ้านนาอิน​ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์​ในกลุ่มต่อไปในอนาคต
cr ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​