ข่าวภาคเหนือ » อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 “รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสุขอนามัยของมือ : Unite For Universal Hand Hygiene”

อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 “รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสุขอนามัยของมือ : Unite For Universal Hand Hygiene”

12 ตุลาคม 2022
224   0

Spread the love

อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 “รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสุขอนามัยของมือ : Unite For Universal Hand Hygiene”


วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 “รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสุขอนามัยของมือ : Unite For Universal Hand Hygiene” ณ บริเวณลานน้ำพุ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มี นายสนธยา จิตต์รำพึง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กล่าวรายงานฯ ทั้งนี้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN : UNITED NATIONS) ได้กำหนดให้วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้เด็ก เยาวชนและประชากรทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของการล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธีเป็นประจำ ตลอดจนเกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นการป้องกันการติดเชื้อโรคที่สำคัญได้ทางหนึ่ง

ทั้งนี้การสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกต้อง 7 ขั้นตอน นั้นเป็นวิธีที่ง่ายมีประสิทธิภาพและเสียค่าใช้จ่ายน้อย พร้อมทั้งเป็นมาตรการหลักในการป้องกันโรคและหยุดการแพร่กระจายของโรคได้ โดยใช้กลไกภาครัฐ/หน่วยงานด้านสุขภาพส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้การล้างมือที่ถูกต้องเพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยในแบบชีวิตปกติวิถีใหม่ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งให้ความสำคัญในเรื่องการล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ 7 ขั้นตอน สร้างความตระหนักให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยการล้างมือที่ถูกต้องจนเกิดเป็นนิสัยการรักสุขภาพ และเป็นมาตรการหลักส่วนบุคคลในการป้องกันและหยุดการแพร่กระจ่ายของเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพ โดยในการกิจกรรมครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน.

cr ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก