ข่าวภาคเหนือ » สาธารณสุขเชียงใหม่ เผย ประชาชนเข้ารับวัคซีนที่สถานพยาบาลของรัฐได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

สาธารณสุขเชียงใหม่ เผย ประชาชนเข้ารับวัคซีนที่สถานพยาบาลของรัฐได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

12 ตุลาคม 2022
83   0

Spread the love

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขยังคงมีบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง และสามารถเข้ารับบริการได้ในสถานพยาบาลของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันนี้ (11 ต.ค.65) นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยถึงแนวทางการรักษาและการฉีดวัคซีนโควิด 19 หลังถูกปรับให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดในประเทศดีขึ้น แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง และอัตราการเสียชีวิตลดลงจำนวนมาก รวมถึงมีความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนป้องกันโรคในประชาชนส่วนใหญ่ จึงได้มีการประกาศให้ “โรคโควิด 19 ” เป็น “โรคติดต่อเฝ้าระวังตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558“ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา

สำหรับแนวทางในการรักษาผู้ป่วย แพทย์จะพิจารณาการให้ยาต้านไวรัสตามอาการและความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี เช่น กรณีที่ 1 หากผู้ป่วยมีอาการเล็กน้อย หรือเอกซเรย์ปอดปกติ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงหรือโรคร่วมที่สำคัญ ให้รักษาแบบผู้ป่วยนอก สำหรับการจ่ายยาอาจจะพิจารณาให้ยาฟ้าทะลายโจรหรือฟาวิพิราเวียร์ ตามดุลยพินิจของแพทย์ และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 (DMHTT) อย่างเคร่งครัดเป็นเวลา 5 วัน กรณีที่ 2 หากมีปัจจัยเสี่ยง หรือโรคร่วมสำคัญ อาจมีอาการปอดอักเสบเล็กน้อย หรือไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีปอดอักเสบเล็กน้อยถึงปานกลาง แพทย์จะพิจารณาให้ยาแพกซ์โลวิด หรือ เรมเดซิเวียร์ หรือ โมลนูพิราเวียร์ และ กรณีที่ 3 หากมีปอดอักเสบต้องให้ออกซิเจน หรือความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 94% และให้รักษาแบบผู้ป่วยใน โดยแพทย์จะพิจารณาให้ยาเรมเดซิเวียร์ ส่วนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และหญิงตั้งครรภ์ หากไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อย ไม่จำเป็นต้องให้ยาต้านไวรัส แต่หากมีปัจจัยเสี่ยง แพทย์จะพิจารณาให้ยาฟาวิพิราเวียร์ หรือเรมเดซิเวียร์ และหากมีอาการปอดอักเสบ จะให้ยาเรมเดซิเวียร์ ทั้งนี้จะมีการพิจารณาการรักษาและให้ยาเป็นราย ๆ ไป

ด้านการรับวัคซีน นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทางกระทรวงสาธารณสุขยังคงมีบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง และสามารถเข้ารับบริการได้ในสถานพยาบาลทุกระดับ และหากเป็นผู้ป่วยติดบ้านหรือติดเตียง สามารถแจ้งให้ อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปฉีดวัคซีนให้ที่บ้าน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สำหรับกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือผู้ป่วยที่ต้องรับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB เช่น ผู้ป่วยไตวายที่รับการฟอกไต ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะทีได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบหรือแพ้ภูมิตนเองที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน รวมถึงผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำกลุ่มอื่นๆ สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ได้

ทั้งนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าสังเกตุอาการของตัวเอง ปฏิบัติตาม มาตรการ DMHTT ได้แก่ อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ และต้องรับวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 เพราะถึงแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่เชื้อไวรัสยังคงอยู่ และอาจมีอันตรายต่อชีวิตได้

****************************
cr สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่