ข่าวภาคเหนือ » ผู้ว่าฯเชียงใหม่ลงพื้นที่อำเภอหางดง ร่วมแก้ปัญหาชาวบ้าน ตามโครงการ “ผู้ว่าพบประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ”

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ลงพื้นที่อำเภอหางดง ร่วมแก้ปัญหาชาวบ้าน ตามโครงการ “ผู้ว่าพบประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ”

9 ตุลาคม 2022
109   0

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาของประชาชน ในพื้นที่ อำเภอหางดง ตามโครงการ “ผู้ว่าพบประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ”

วันนี้ (9 ต.ค.65) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้าน และผู้ประกอบการ ณ ศูนย์หัตกรรมไม้แกะสลัก บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่ศูนย์หัตกรรมไม้แกะสลัก บ้านถวายลดลงเป็นจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหาวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้ตลอดทั้งปี โดยไม่ต้องรอเทศกาล ซึ่งอาจจะต้องปรับรูปแบบการผลิตสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น พร้อมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานให้สามารถใช้ทุนทางวัฒนธรรมแปลงเป็นสินค้า สืบทอดฝีมือไปยังรุ่นต่อไป ซึ่งจะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมวง พบปะ รับฟังปัญหาในพื้นที่อำเภอหางดง จากผู้ประกอบการ ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนชุมชน รวมถึงเยาวชนในพื้นที่ ตามโครงการ “ผู้ว่าพบประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ” ณ จังเกิ้ล แอดเวนเจอร์ พาร์ค ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยชาวอำเภอหางดง ได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่ ทั้งปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก การรุกล้ำพื้นที่สาธารณประโยชน์ ทำให้ขวางเส้นทางการระบายน้ำ และทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ, ปัญหาเรื่องการยกระดับพื้นที่ท่องเที่ยว เนื่องจากในหลายจุดของอำเภอหางดง ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่เกษตรกรรม ที่ทำให้ไม่สามารถส่งเสริมให้เป็นธุรกิจในด้านการท่องเที่ยวได้, ปัญหาการจราจรที่ติดขัด และปัญหาอื่น ๆ

ทั้งนี้ เบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องและประสานงานไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน สำหรับในส่วนของปัญหาระยะยาว เช่น การจัดผังเมือง การจัดการด้านชลประทาน และการใช้พื้นที่อุทยาน จะต้องมีการวางแผนพูดคุยหารือในระยะยาวต่อไป

*************************
cr สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่