ข่าวภาคเหนือ » ชาวแม่ฮ่องสอนร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเหตุความสูญเสียที่หนองบัวลำภูตามจารีตของชาวไทใหญ่ดั้งเดิม ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมสืบสานประเพณี “แฮนซอมโก่จา” ของชาวไทใหญ่

ชาวแม่ฮ่องสอนร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเหตุความสูญเสียที่หนองบัวลำภูตามจารีตของชาวไทใหญ่ดั้งเดิม ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมสืบสานประเพณี “แฮนซอมโก่จา” ของชาวไทใหญ่

9 ตุลาคม 2022
100   0

Spread the love

ชาวแม่ฮ่องสอนร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเหตุความสูญเสียที่หนองบัวลำภูตามจารีตของชาวไทใหญ่ดั้งเดิม
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมสืบสานประเพณี “แฮนซอมโก่จา” ของชาวไทใหญ่

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน และนำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน “แฮนซอมโก่จา” หรือพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ที่ล่วงลับและเหตุการณ์ความสูญเสียที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ วัดห้วยเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามประเพณีความเชื่อของชาวบ้านในชุมชนดั้งเดิม พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและชาวไทใหญ่บ้านห้วยเดื่อให้การต้อนรับ

“แฮนซอมโก่จา” เป็นประเพณีตามความเชื่อของชาวไทใหญ่ ที่จะร่วมใจกันมาประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ ผู้เสียชีวิตของคนในบ้าน หรือในหมู่บ้าน คล้ายกับการทำบุญร้อยวันของชาวไทยภาคกลาง แต่การทำบุญ แฮนซอมโก่จา จะกระทำเพียงปีละหนึ่งครั้งในช่วงเดือน 11 ก่อนออกพรรษา เท่านั้น

พิธีดังกล่าวประกอบด้วย เวลา 09.00 น. เป็นการฟังธรรมไทใหญ่ (ถ่อมลีก), เวลา 10.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ และถวายปัจจัยไทยทาน, เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และในเวลา 12.00 น. พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี ซึ่งเป็นการส่งอุทิศส่วนกุศลต่อเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วย

บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 3 ตำบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตโดย มีความโดดเด่นในการเป็นจุดลงเรือไปชมวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกง ซึ่งใช้เวลาสั้น และได้ชมทัศนียภาพที่สวยงาม ที่ยังคงเสน่ห์แห่งประเพณีอันดีงามของชาวไทใหญ่ชุมชนเก่าแก่แห่งนี้ด้วย
/////////////////////