แวดวงการศึกษา » W mall จับมือ มช. MOU เตรียมเปิดพื้นที่ NSP INNO STORE @WMall พร้อม The Brick Co-Working Space @WMall สร้างแหล่งเรียนรู้และโอกาสเติบโตทางธุรกิจ พร้อมสถานพยาบาลสัตว์เลี้ยงใน Community Mall แห่งใหม่ .

W mall จับมือ มช. MOU เตรียมเปิดพื้นที่ NSP INNO STORE @WMall พร้อม The Brick Co-Working Space @WMall สร้างแหล่งเรียนรู้และโอกาสเติบโตทางธุรกิจ พร้อมสถานพยาบาลสัตว์เลี้ยงใน Community Mall แห่งใหม่ .

5 ตุลาคม 2022
143   0

Spread the love

W mall จับมือ มช. MOU เตรียมเปิดพื้นที่ NSP INNO STORE @WMall พร้อม The Brick Co-Working Space @WMall สร้างแหล่งเรียนรู้และโอกาสเติบโตทางธุรกิจ พร้อมสถานพยาบาลสัตว์เลี้ยงใน Community Mall แห่งใหม่

บริษัท ดับเบิลยู มอลล์ จำกัด จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เตรียมเปิด NSP INNO STORE @WMall พื้นที่ทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม รองรับกลุ่มนักเดินทางและลูกค้าผู้ใช้บริการมากขึ้น พร้อม The Brick Co-Working Space @WMall ที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้พื้นที่ได้อย่าง หลากหลายเพื่อโอกาสเติบโตทางธุรกิจของผู้ประกอบการภาคเหนือใน Community Mall แห่งใหม่ ทั้งยังต่อยอดสร้างแหล่งเรียนรู้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ มช. ได้ฝึกประสบการณ์ และเพิ่มแหล่งเรียนรู้การสร้างงานวิจัยต่างๆ ด้วยสถานพยาบาลสัตว์เลี้ยงที่ให้บริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่วย เพื่อบริการชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง


เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดพื้นที่ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท ดับเบิลยู มอลล์ จำกัด กับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการสร้างความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้บริการทางวิชาการและ Co-working Space ในพื้นที่ W Mall Lifestyle Community แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธี โดยเวลา 09.00 น. ผศ.ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพร้อมด้วยนายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บจก. ดับเบิลยู มอลล์ จากนั้น เวลา 09.30 น. บจก. ดับเบิลยู มอลล์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ร่วมลงนาม


.