ข่าวภาคเหนือ » เชียงใหม่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอหางดง

เชียงใหม่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอหางดง

3 ตุลาคม 2022
141   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งช่วยเหลือประชาชน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอหางดง

บ่ายวันนี้ ( 3 ต.ค. 65 ) เวลา 14.00 น. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำ รวมถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอหางดง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านน้ำโท้ง, หมู่ที่ 3 ประตูระบายน้ำแม่ข่า, หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านท่าศาลา, หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านหนองคำ ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง, หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านท่าขุนคง, หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านท่ามะโก๋ ตำบลขุนคง และหมู่ที่ 11 ชุมชนบ้านดู่ ตำบลบ้านแหวน

จากนั้น เวลา 17.00 น. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปยังบ้านช่างคำ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพาณิช นายอำเภอหางดง เพื่อตรวจสอบถนนเส้นทางเชียงใหม่-ฮอด จุดบ้านช่างคำ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง (ขาเข้าเมือง ฝั่งตะวันตก ตรงข้ามกาดฝรั่ง) จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ดังกล่าวไม่มีน้ำท่วมขังบนถนนแล้ว และรถสามารถสัญจรไป-มา ได้ตามปกติ