แวดวงการศึกษา » คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ดูงาน ม.แม่โจ้

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ดูงาน ม.แม่โจ้

28 กันยายน 2022
350   0

Spread the love

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ดูงาน ม.แม่โจ้

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา (สมาชิกวุฒิสภา) และคณะ นำโดย พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ติดตามผลการดำเนินงาน และการบริหารงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการใช้จ่ายและผลสัมฤทธิ์จากการใช้ประมาณ ประจำปี 2565 การจัดการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ / การนำองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง การบ่มเพาะบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการ และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พร้อมทั้งนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้