ข่าวภาคเหนือ » เทศบาลตำบลป่าแมต ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ “ออกหน่วย” บริการกิจกรรมควบคุมประชากรสุนัขและแมว โดยการผ่าตัดทำหมันถาวรเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day)

เทศบาลตำบลป่าแมต ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ “ออกหน่วย” บริการกิจกรรมควบคุมประชากรสุนัขและแมว โดยการผ่าตัดทำหมันถาวรเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day)

20 กันยายน 2022
119   0

Spread the love

เทศบาลตำบลป่าแมต ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ “ออกหน่วย” บริการกิจกรรมควบคุมประชากรสุนัขและแมว โดยการผ่าตัดทำหมันถาวรเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day)

ที่เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมต้อนรับ นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ โดยเทศบาลตำบลป่าแมตร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ออกหน่วยบริการกิจกรรมควบคุมประชากรสุนัขและแมว โดยการผ่าตัดทำหมันถาวรเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) วันที่ 28 กันยายน 2565 ของทุกปี

นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลป่าแมตร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ออกหน่วยบริการกิจกรรมควบคุมประชากรสุนัขและแมว โดยการผ่าตัดทำหมันถาวรเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) วันที่ 28 กันยายน 2565 ของทุกปี โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่นำสุนัขและแมว มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

crธีรพงษ์ ธงออน/แพร่