17 กันยายน 2022
130   0

Spread the love

เริ่มแล้ว การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565


นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนงานการ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้


จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนชมรมเรือยาวจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน ๒๕65 ณ บริเวณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับเรือยาวใหญ่ประเภท ก. (ฝีพายตั้งแต่ 41 คน ไม่เกิน 55 คน) การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณี อันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งสายน้ำน่านของชาวจังหวัดพิษณุโลก ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างดียิ่ง


สำหรับกิจกรรมภายในงานจัดให้มีขบวนแห่ถ้วยพระราชทานไปตามถนนสายต่างๆ และขบวนแห่ถ้วยพระราชทานทางน้ำ พิธีทอดผ้าป่าเรือยาวและถวายผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช และการแข่งขันเรือยาวประเภทต่างๆ สำหรับไฮไลด์ในปีนี้พบกับ การแข่งขันคู่พิเศษ คู่เปิดสนาม เป็นการแข่งขันของเรือโบราณ (ฝีพายไม่เกิน 55 ฝีพาย) เป็นการแข่งขันเที่ยวเดียว ไม่กลับสายน้ำ และไม่มีผลต่อการแข่งขัน คู่ที่ 1 เรือพรพระเทพ พบกับ เรือแม่ขวัญมงคลทอง คู่ที่ 2 เรือหลวงไพฑูรย์ ต.วัดพริก พบกับ เรือสิงห์สองแคว
โดยการแข่งขันเรือยาวแบ่งออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้ อาทิ เรือยาวใหญ่ประเภท ก. 45 ฝีพายตั้งแต่ 41 คน รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมรางวัลเงินสด 50,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา ประเภท เรือยาวใหญ่พื้นบ้าน รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมรางวัลเงินสด 30,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา เป็นต้น นอกจากนี้ในภาคกลางคืน เทศบาลนครพิษณุโลกได้จัดเทศกาลอาหารอร่อย ไร้แอลกอฮอล์ ตั้งแต่วันที่ 16-18 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00น. เป็นต้นไป ที่บริเวณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ และ สวนกลางเมืองพิษณุโลก โดย ฉายภาพยนตร์กลางแปลง จำนวน 2 เรื่องต่อวัน และ รำวงย้อนยุค พร้อมทั้งมีการจำหน่ายอาหารอร่อยให้ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของเมืองพิษณุโลกอีกทางหนึ่งด้วย

cr ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก