ข่าวภาคเหนือ » จังหวัดกำแพงเพชรบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมโรงพยาบาลสนาม 100 เตียง ภายในราชภัฏกำแพงเพชร ขณะที่กรมทหารราบที่ 14 สนับสนุนเตียง ที่นอน 50 ชุด

จังหวัดกำแพงเพชรบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมโรงพยาบาลสนาม 100 เตียง ภายในราชภัฏกำแพงเพชร ขณะที่กรมทหารราบที่ 14 สนับสนุนเตียง ที่นอน 50 ชุด

22 เมษายน 2021
342   0

Spread the love

จังหวัดกำแพงเพชรบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมโรงพยาบาลสนาม 100 เตียง ภายในราชภัฏกำแพงเพชร ขณะที่กรมทหารราบที่ 14 สนับสนุนเตียง ที่นอน 50 ชุด

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร, ส่วนราชการ, หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยกำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทานจากกรมทหารราบที่ 14 และหน่วยขึ้นตรงเร่งจัดเตรียมสถานที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของจังหวัดกำแพงเพชร รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ที่โรงยิมเนเซียมกีฬาฟุตซอลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับการสนับสนุนเตียงนอนพร้อมเครื่องนอนจากกรมทหารราบที่ 14 และหน่วยขึ้นตรง จำนวน 50 ชุด

ทั้งนี้ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในกรณีที่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้น โดยได้พิจารณาใช้โรงยิมเนเซียมกีฬาฟุตซอลของมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เป็นสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามของจังหวัดกำแพงเพชร  ปัจจุบันโรงพยาบาลของจังหวัดกำแพงเพชร สามารถรองรับผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 ได้ จำนวน  50  คน  ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 แล้ว จำนวน  43 ราย (ข้อมูล 20 เมษายน 2564)  ดังนั้นจังหวัดจึงเร่งดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จำนวน 100 เตียง ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ พร้อมกันนี้ ได้ปรับปรุงและทดสอบระบบไฟฟ้า น้ำประปา ระบบการสื่อสาร และติดตั้งระบบระบายอากาศ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม