ข่าวภาคเหนือ » ภาคเหนือยังคงปกคลุมด้วยฝุ่นควัน แนะประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ

ภาคเหนือยังคงปกคลุมด้วยฝุ่นควัน แนะประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ

4 เมษายน 2021
360   0

Spread the love

ภาคเหนือยังคงปกคลุมด้วยฝุ่นควัน แนะประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA รายงานการเกิดจุดความร้อนจากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2564

 

-พบว่า จุดความร้อนรายประเทศ พบมากที่สุดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์   จำนวน 3,990 จุด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน  2,503 จุด    และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  365  จุด

– ขณะที่จุดความร้อนในประเทศไทยพบ จำนวน  140  จุด พบมากที่สุด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  21 จุด น่านจำนวน  10 จุด และจังหวัดเชียงราย จำนวน  9 จุด

– ทั้งนี้ในภาคเหนือตอนบน พบจุดความร้อนรวมจำนวน  96 จุด พบมากที่สุด   จังหวัดเชียงใหม่ 21 จุด จังหวัดน่านจำนวน  10 จุด และจังหวัดเชียงราย จำนวน  9 จุด

ในส่วนของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าที่ผ่านมา พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขอให้ กอ.รมน.จว. และ ชุดรณรงค์สร้างจิตสำนึก 15 ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเรื่องการดูแลสุขภาพช่วงเกิดภาวะหมอกควัน ตลอดจนรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่

ทั้งนี้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ลดการเผาเพื่อเป็นการลดปริมาณหมอกควันในพื้นที่ ให้บ้านเรามีอากาศที่สดใส ไร้หมอกควัน