ข่าวภาคเหนือ » กฎหมายจราจรฉบับใหม่ เพิ่มอัตราโทษทั้งจำ ทั้งปรับ ผู้ทำผิดกฎจราจร โดยมีผลบังคับใช้แล้ว

กฎหมายจราจรฉบับใหม่ เพิ่มอัตราโทษทั้งจำ ทั้งปรับ ผู้ทำผิดกฎจราจร โดยมีผลบังคับใช้แล้ว

13 กันยายน 2022
115   0

Spread the love

กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เผย กฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่ เพิ่มอัตราการรับโทษทั้งจำ ทั้งปรับ มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อ 5 ก.ย. ที่ผ่านมา ย้ำประชาชนร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุ ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับผู้ใช้ทางร่วมกัน

วันนี้ (13 ก.ย. 65) ที่ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พันตำรวจโท เบน วงศ์เครือ รองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ถึงการบังคับใช้ ”กฎหมายจราจรใหม่” ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

โดยกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งรายละเอียดมาตรการและการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้ เพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดซ้ำกรณีเมาแล้วขับ โดยการกระทำผิดครั้งแรกจะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากกระทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กระทำผิดครั้งแรก เพิ่มโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 50,000-100,000 หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ การเพิ่มอัตราโทษที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นปัจจัยเสี่ยงในการสูญเสียของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทาง อาทิ การขับรถเร็วเกินกำหนด จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท เพิ่มเป็นปรับไม่เกิน 4,000 บาท การเพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิต หรือร่างกายของผู้อื่น อัตราโทษเดิมจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท เพิ่มเป็น จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถเพิ่มเติม คือ ผู้ที่รวมกลุ่มหรือมั่วสุมในทาง มีรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป โดยมีการนัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อน และรวมกลุ่มดัดแปลง-ปรับแต่งรถให้มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การเพิ่มโทษสำหรับผู้จัด ชักชวน ให้มีการแข่งรถ และการกำหนดโทษใหม่สำหรับร้านรับแต่งรถ เมื่อรถนั้นถูกนำไปใช้แข่งรถในทาง

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดอัตราการเสียชีวิต พันตำรวจโท เบน วงศ์เครือ รองผู้กำกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือประชาชนให้ร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และขอให้ศึกษากฎหมายจรจรฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้แล้วด้วย เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับผู้ใช้ทางคนอื่นๆ

************