พากินพาเที่ยว » สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยว “เหนือสุด หยุดโลก ครั้งที่ 1″เทศกาลดนตรี เชียงราย

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยว “เหนือสุด หยุดโลก ครั้งที่ 1″เทศกาลดนตรี เชียงราย

13 กันยายน 2022
136   0

Spread the love

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “เหนือสุด หยุดโลก ครั้งที่ 1”เทศกาลดนตรีเชียงราย

ณ บริเวณร้าน LAYO CAFE ดอยผาหมีต.เวียงพางคํา อ.แม่สาย จ.เชียงราย จังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงราย, ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2, หน่วยเฉพาะกิจกรม ทหารม้าที่ 3 กองกําลังผาเมือง, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย, บริษัท แอปเปิ้ล ทริป จํากัด จัดงาน แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเทศกาลดนตรี “เหนือสุด หยุดโลก” ครั้งที่ 1
โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภสันส์ ภูมิไชยา ปลัดอำเภอแม่สาย,นางสาวผกายมาศ เวียร์รา ประธานหอการค้าสํานักงานอําเภอแม่สาย รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย และนายบดินทร์ ศรีอ่อน ผู้บริหารบริษัท แอปเปิ้ล ทริป จํากัด นายประธาน อินทรียงค์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย, คุณนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงราย, นายฉัตรชัย ชัยศิริ นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา, และนายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตําบลแม่สาย, ร่วมแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้

นางสาวผกายมาศ เวียร์รา ประธานหอการค้าสํานักงานอําเภอแม่สาย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทําให้การท่องเที่ยว ต่างๆ เกิดการหยุดชะงัก เศรษฐกิจในจังหวัดเชียงรายและอำเภอแม่สายเกิดการซบเซาเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงได้มีนโยบาย ส่งเสริมงานด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการสร้างรายได้และกระจายรายได้ท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาและ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทั้งนี้การยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ตลอดจนการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ถือเป็นปัจจัยที่ทุกภาคส่วนต้องให้ ความสําคัญ จึงได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเทศกาลดนตรี “เหนือสุด หยุดโลก” ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีกําหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2565 ณ ลานปิยะพรผาหมี (ทางขึ้นดอยผาหมี) ต.เวียง พางคํา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูแม่สายหลังผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายโดยผ่านการจัดกิจกรรมเทศกาลดนตรีครั้งแรกของจังหวัด เชียงราย

กิจกรรมไฮไลท์ ภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย

– เทศกาลดนตรีจากศิลปินชั้นนําระดับแนวหน้าของเมืองไทย มากกว่า 10 ศิลปิน อาทิ แว่นใหญ่ ft. มน โมนิค, อ๋ย บุดดาเบลส, รัชโย, ฟักกลิ้งฮีโร่, วงค็อกเทล, อะตอม ชนกันต์, วี วิโอเลต, วง ZEAL และปราง ปรางทิพย์ เป็นต้น

– ชมชิมช้อปกับการออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกินของใช้จากชุมชนกว่า 40 ร้าน – การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ ต่างๆ อาทิ อาข่า ลาหู เป็นต้น – มหกรรมธงฟ้าราคาประหยัดจากกระทรวงพาณิชย์ – ตื่นตากับมุมถ่ายภาพจากการประดับไฟตกแต่ง และโซนบอลลูน – กิจกรรมท่องเที่ยว อ.แม่สาย ถ้ําหลวงขุนน้ํานางนอน ดอยผาหมี ดอยผาอี้ ดอยตุง ล่องเรือแม่น้ําโขง

– กิจกรรมประกวดถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ในหัวข้อ “เหนือสุดหยุดโลก” ชิงเงิน รางวัล 20,000 บาท


ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถซื้อบัตรได้ที่ COUNTER SERVICE 7-ELEVEN ทุกสาขา หรือ ALL TICKET บัตรราคา 1,200 บาท สามารถเข้าร่วมงานได้ทั้ง 2 วัน (เด็กความสูงไม่เกิน 100 ซม.เข้าร่วมงานฟรี) และผู้ร่วมงานจะต้องแสดงหลักฐานการรับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม สวมและไม่ถอดหน้ากากอนามัย ในสถานที่แออัด เว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ําเสมอ   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage : เหนือสุด หยุดโลก.

///////