คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจ » พาณิชย์ เชียงใหม่ นำผู้ประกอบการลงใต้ ขยายตลาดสินค้าสุขภาพสร้างยอดขายกว่า 5 ล้านบาท

พาณิชย์ เชียงใหม่ นำผู้ประกอบการลงใต้ ขยายตลาดสินค้าสุขภาพสร้างยอดขายกว่า 5 ล้านบาท

12 กันยายน 2022
154   0

Spread the love

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นำผู้ประกอบการสินค้าและบริการสุขภาพภาคเหนือ ลงใต้เจาะตลาดภูเก็ต ขยายตลาดสินค้าและบริการสุขภาะสุขภาพ สร้างยอดขายกว่า 5 ล้านบาท

นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “Northern Health & Wellness Festival 2022” ภายใต้แนวคิดสุขภาพดี วิถีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำผู้ประกอบการสินค้าและบริการสุขภาพภาคเหนือ 17 จังหวัด เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า กิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 เพื่อเชื่อมโยงและขยายตลาดสินค้าสุขภาพที่มีศักยภาพของภาคเหนือ เป็นการสร้างรายได้และขยายโอกาสแก่ผู้ประกอบการ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวน 20 ราย สร้างยอดขายและยอดการเจรจาการค้า กว่า 5 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการภาคเหนือและภาคใต้และขยายการค้าอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ภายในงานมีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคเอกชนที่จะขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะทำงานด้านการตลาดจังหวัด ระหว่างจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะได้มีการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการด้านสุขภาพ และ Wellness ระหว่าง 2 จังหวัดเพิ่มขึ้นต่อไป